DNS Kurulumu ve Detaylı anlatım. By TAPŞIN

DNS KURULUMU

1- DNS Domain Name System(Alan Adı sistemi):

Alan adı sistemi, sunucunun ve ona bağlı istemcilerin internet kayıtlarının tutulduğu bir tür veritabanıdır. Siz bir siteye erişmek istediğinizde, DNS sayesinde hangi site nerde , hangi IP hangi bilğisayara ait olduğu belirlenir, ve istediğiniz yere erişirsiniz.

Bu sistem istemcilerin ve sunucuların isimlerini , alan adını ve IP numarası gibi bilgileri içerir.

DNS yapısı LINUX dosya sistemine cok benzer.Her ikisinin yapısı ağac (tree) şeklinde olup en tepede / kök(root) kısmı vardır. DNS de / (kok) COM ,EDU,GOV, NET gibi alt alanlara(domains) ayrılırken Linux te de /usr /home /var gibi yapılanmaktadır. Tum bu alt alanlar ise (subdomains) baska alt alanları içermektedir. Örneğin students.itu.edu.tr alanını ele alırsak en tepede /(kök) daha sonra “tr” alanı onun alt altında “edu” daha sonra “itu” ve son olarak “students” alt alanı bulunur(yukarıdaki gibi). Şekilden de anlaşıldığı gibi her alan üstündeki alanın(domain) alt alanıdır.

İki cesit ad sunucusu vardır :

Birincil ad sunucusu (primary name server);

İkincil ad sunucusu (secondary name server);

Birincil ad sunucusu bulunduğu alandaki bilgileri dosyalardan toplar.

İkincil ad sunucusu ise bilgileri bölğedeki diğer ad sunucularından toplar. İkincil basladığı zaman ad sunucusuna baglanır ve kendisindeki bilgileri günceller. Bir den fazla sunucuya sahip olmak ta fayda vardır. Çünkü birinci sunucu çalışmaz hale geldiğinde, diğeri çalışmaya devam edebilir.

2- KURULUM

Aşağıda anlatılacak olan kurulum sadece birincil ad sunucusunu kapsamaktadır ve Redhat 6.0 ve 6.1 Linux e göre yazılmıştır. Diğer linux dağıtımlarında dosyaların yerleri farklı olabilir.

DNS için caching-nameserver ve bind , bind-devel, bind-utils adlı programlara ihtiyaçımız var. Bu proğramlar sadece Ad sunucu(Name server) makinasında olması yeterlidir. Sisteminizde caching-nameserver yüklü olup olmadığını anlamak için komut satırında:

# rpm -qi caching-nameserver komutunu verin,

“bind ” icin ise

#rpm -qi bind

#rpm -qi bind-devel

#rpm -qi bind-utils

komutlarını tek tek yazınız.

Eğer bind , bind-devel , bind-utils ,caching-nameserver programları yüklü ise bu programlar hakkında bilgi veren bir yazı çıkacaktır. Yok bunlardan biri kurulu değil ise caching-nameserver için :

” Caching-nameserver için “package caching-nameserver is not installed ”

Bind için “package bind is not installed ” diye bir hata mesajı alırsınız.

Yüklenmemiş programları yüklemek için Redhat 6.1 cd sini takın

sisteme root olarak girin. Cdrom u mount etmek için komut satırında şu komutları yazın:

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

daha sonra

# cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS

yazarak RPMS dizinine geçin ve caching-nameserver kurmak için

# rpm -i caching-nameserver-6.0-2.noarch.rpm

“bind ” bind-devel, bind-utils leri kurmak için ise aynı dizinde

sırayla

# rpm -i bind-8.2.1-7.i386.rpm

#rpm -i bind-devel-8.2.1-7.i386.rpm

#rpm -I bind-utils-8.2.1-7.i386.rpm komutlarını veriniz.

Yukarıdaki versiyon numaraları Redhat 6.1 paketi ile gelendir. Siz kendinizdeki

Versiyon ile değiştiriniz.

3-DNS KONFİGURASYONU

Ayarlara başlamadan önce aşağıdaki bir sisteme sahip oldugumuzu kabul edip ona göre örnek ayarlama yapılacaktır.

Ad sunucusu(Name Server) =ay isimli bilgisayarım ,

İstemciler (hosts) =beyaz,hidiv ,serhat isimli uç tane bilgisayarım var.

Alan adı (Domain Name) =linux.org.tr

IP adresleri:

ay = 192.168.1.1

beyaz = 192.168.1.2

serhat = 192.168.1.3

hidiv = 192.168.1.4

Yukarıdaki tüm makinaların internet bağlantısı olduğu kabul edilmiştir.

bind 8.* versiyonunda konfigurayon dosyalarından biri /etc/named.conf dosyasıdır. Bu dosyada hangi alanlar için kayıt yapılacak, ve bu dosyaların yeri nerede olduğu belirlenir.

Not: ŞİMDİDEN BELİRTİYORUM KONFİGURASYON DOSYALARINDA NOKTALAR ÇOK ÖNEMLİ, BİR NOKTALAMA HATASI SONUCU DNS ÇALIŞMAYABİLİR ve HATAYI BULMAK İÇİN SAATLARCA UĞRAŞIRSINIZ(tecrübe !!)

/etc/named.conf dosyasını ilk olarak bir editorle actığınız zaman

şöyle bir şeyle karşılasırsınız:

*******************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

*****************************************************

burada directory “/var/named”

caching-nameserver ile ilgili dosyaların bulundugu dizini ifade eder.

yukarıda dosyaların /var/named dizininde oldugunu gösterir.

/var/named/named.ca cache dosyasıdır ve internetteki

(root name servers ) (root ad sunucularinin ) listesi yer almaktadır.

ve sürekli olarak yenilenmektedir.

named.local dosyasında :

***************************************************

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1999102802 ; serial

28800 ; refresh

14400 ; retry

3600000 ; expire

86400 ; default_ttl

)

@ IN NS localhost.

1 IN PTR localhost.

***************************************************

/etc/host.conf dosyası içinde

*********************

order , hosts ,bind

*********************

diye bir kısım olması lazım, bunun manası sistem de ad araması

yaparken ilk once /etc/hosts dosyasına bakılmasını orada bulunmazsa

Ad sunucusun(Name server)bakacağını ifade eder.

NOT:

/etc/hosts

dosyasına istemcilerin(hosts) ve ad sunucusunun (Name server) in

IP sini asagıdaki gibi eklemekte fayda vardır:

/************************************************************/

192.168.1.1 ay.linux.org.tr ay (sırayla IP ,tum alan adı ,makina ismi )

192.168.1.2 beyaz.linux.org.tr beyaz

/etc/nsswitch.conf dosyası içinde

********************

hosts: files dns nis

********************

kısmını bulun ve içinde dns seçeneği yoksa ekleyin

/etc/resolv.conf dosyasına

**********************************

domain linux.org.tr

search linux.org.tr

nameserver 192.168.1.1

***********************************

ekledim search satırına aramasını istediğiniz alanlar(domains) ları

ekleyebilirsiniz mesela search kısmına “cslab.itu.edu.tr” ekleyelim

*******************************************

search linux.org.tr cslab.itu.edu.tr

******************************************

daha sonra oslo isimli makinaya telnet cekelim.

# telnet oslo

yazdığınızda Ad sunucusu(Name Server) ilk önce

oslo.linux.org.tr isimli makinayı arar, bulamazsa

oslo.cslab.itu.edu.tr alanında makina adını bakar.

bunun yararı cslab.itu.edu.tr alanındaki bir makinaya

telnet veya ftp çekerken makinanın tum ismini yazmak yerine ,sadece

ismini yazmanız yetecek.

# telnet oslo.cslab.itu.edu.tr

yazmak yerine sadece

# telnet oslo

yazmanız yetecektir. Fakat search satırına çok fazla alan eklediğizde

ad sunucusunun ,aradığı adresi tüm search listesini tek tek deneyecektir.Bu ise zaman kaybına sebeb olur. Çok fazla alan eklememekte yarar var.

Şimdi kendi DNS simizi kurmak icin

/etc/named.conf dosyasıni asağıdaki değistirdim

*******************************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “linux.org.tr”{

type master;

file “linux.org.tr”;

notify yes;

};

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “192.168.1”;

notify yes;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

**********************************************************************

zone ” linux.org.tr”

ve

file ” linux.org.tr”

yazılı kısımda alan adının linux.org.tr oldugunu

ve alan ile ilgili kayıtların tutulduğu dosyanın /var/named/linux.org.tr

oldugunu bildirir.

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”

kısmında bu ifade aranılan adresin IP adresi ile ulasmayi saglar

dikkat edileceği gibi tersten yazılmıstır. Siz buraya kendi IP nizi

yazmalısınız mesela 160.75.2.1 gibi IP numaraya sahipseniz son noktadan

sonrası kısım dahil edilmez. ” 2.75.160.IN-ADDR.ARPA “{

şeklinde yazmanız gerekmektedir bu kayıtlar ise “/var/named/192.168.1 ” dosyasında bulunmaktadır.

Şimdi bu dosyaların içeriğine bakalım:

/var/named/linux.org.tr dosyasi

*******************************************************************************

@ IN SOA ay.linux.org.tr. root.ay.linux.org.tr.(

1999110401 ; serial

3600 ; refresh

900 ; retry

1209600 ; expire

43200 ; default_ttl

)

@ IN MX 5 ay.linux.org.tr.

@ IN MX 10 beyaz.linux.org.tr.

@ IN NS ay.linux.org.tr.

ay IN A 192.168.1.1

beyaz IN A 192.168.1.2

istanbul IN CNAME beyaz

serhat N A 192.168.1.3

hidiv IN A 192.168.1.4

www IN CNAME ay

ftp IN CNAME beyaz

irc IN CNAME ay

ay IN TXT ” TÜRKİYE LİNUX KULLANICILARI ”

*****************************************************************************

“@” notasyonu alan adına işaret etmektedir .Benim makinada bu değer

@=linux.org.tr demektir.

DIKKAT!! isimlerin sonundaki “.” yi kesinlikle unutmayin!!!

“.” ismin bittigini belirtir

Eğer nokta koymazsanız!! makina adına ikinci kez alan adı ekleyecektir.

hidiv.linux.org.tr.linux.org.tr gibi bir hata almanız kaçınılmazdır.

SOA(Start Of Authority)=Yetkili sunucu demektir. yani sistemin

kayıtlarının tutulduğu makinadır burada ana makinamız(Server) “ay” dır

“root.ay.linux.org.tr” yetkili kişinin mail adresidir

bunu root@ay.linux.org.tr diye değiştirebilirsiniz

A (Address)=Makinanın internet adresi demektır

beyaz IN A 192.168.1.2

beyaz isimli makinanin IP sinin 192.168.1.2 oldugunu ifade eder.

MX (Mail Exchanger)= Gelen postaların hangi makinaya geleceğini bildirir.

MX den sonraki sayı ,postayı ilk alacak makinanın önceliği belirler. En kücük olan sayının onceliği daha fazladır. Bizim sistemde gelen postalar ilk basta

ay.linux.org.tr(MX =5) adresindeki makinaya alınacak. Eger o makina çalışır durumda değilse beyaz.linux.org.tr(MX=10) adresindeki makinaya iletilecektir.

CNAME (Canoncial Name)=Aynı bilgisayara birkaç farklı isim vermek icin kullanılır. Yukarıda oldugu gibi “www.linux.org.tr” adresine bağlanan kişi

aslında ay.linux.org.tr adresine bağlanıyor. Eğer bu “www” kısaltması olmasaydı , sizin web sayfanıza bağlanmak isteyen herkesin sizin ana sunucunun ismini veya IP nizi bilmesi gerekti :-))

TXT = ifadesi ile sizin bulunduğunuz alan hakkında bilgi verir.

Siz komut satırında

nslookup -query=any linux.org.tr. yazdıgınızda görebilirsiniz.

Yukarıda;

******************

istanbul CNAME beyaz

**********************

kısmında beyaz makinasınında beyaz makinası aynı zamanda istanbul ismine

sahiptir. Böylece istanbul ismiyle beyaz adlı makinaya ulaşılabilir.

HINFO(Host INFOrmation) =bilgisayar hakkında bilgi verir,iki kısımdır. İlk kısimda donanim ozelligi ikinci kısımda isletim sistemi nin ozelliğini bildirir.

********************************************************************************

1999110401 ; serial :(seri numarası)

3600 ; refresh :(Kayıtların yenilenme süresi)

900 ; retry : İkincil sunucu ana sunucuya ulasamassa ne kadar süre sonra

tekrar baglantı kurmaya calısacağı zamanı bildirir.(Saniye olarak)

1209600 ; expire : ikinci sunucu birinci sunucuya bağlantı sağlayamadığı

zaman kendi bilgilerini ne zamana kadar bekletecegini belirtir.

43200 ; default_ttl :Cache alınan bilginin ne zamana kadar cache tutulacağını belirtir.

********************************************************************************

“linux.org.tr” dosyasıyla işimiz bitti sayılır.

Şimdide /var/named/192.168.1 dosyasını inceleyim

********************************************

@ IN SOA ay.linux.org.tr. root.ay.linux.org.tr. (

1999110401 ; serial

3600 ; refresh

900 ; retry

1209600 ; expire

43200 ; default_ttl

)

@ IN NS ay.linux.org.tr.

1 IN PTR ay.inux.org.tr.

2 IN PTR beyaz.linux.org.tr.

3 IN PTR serhat.linux.org.tr.

4 IN PTR hidiv. linux.org.tr.

***************************************

NS (Name Server) ad sunucusunun adını belirtir.

PTR(PoinTeR) makinaların isimlerine isaret eder.

4 PTR hidiv.linux.org.tr.

4 192.1687.1.4 dun kisaltmasıdır. Burada 192.168.1.4 nolu IP

hidiv.linux.org.tr.tr adresine isaret etmektedir.

ve son dosya olarak ,

/var/named/named.local dosyasını aşagıdaki gibi

/***************************************************************/

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1997022700 ; serial

28800 ; refresh

14400 ; retry

3600000 ; expire

86400 ; default_ttl

)

@ IN NS ay.linux.org.tr.

1 IN PTR localhost.

/****************************************************************/

olarak değistirdik.

4- SON TEKRAR

Hemen hemen bitti sayılır sıra nslookup programını calıstırmada

ama baslamadan once ayarlarımızın doğru olup olmadıgını kontrol edelim.

1- caching-nameserver ve bind programlarini sorunsuz yuklediniz mi ?

2-eksik dosya varmı, dosyalarımız

/etc/named.conf

/etc/nsswitch.conf

/etc/resolv.conf

/var/named/named.local

/var/named/named.ca

/var/named/linux.org.tr

/var/named/192.168.1

(tabiiki son ikisi sizin alan adı ve network numarası olacak)

3- /etc/named.conf dosyasındakı dns için eklediğiniz dosyalarla

/var/named/ altındaki dosya isimleri aynı mı ? ve noktalama isaretleri

düzgünmü(NOKTALARA DİKKAT!!!!) ?

4- /etc/named.boot dosyasındaki birincil alan (primary domain) dogru mu?

5-/etc/nsswitch.conf dosyasında ta

hosts : files dns yazılımı ?

6- /etc/resolv.conf dosyasında

search satırındaki alan adı ve ad sunucusunun IP si dogru mu ?

7- /var/named/named.local dosyadındaki localhost olan ad sunucu adını

ad sunucu adı ile değiştirip sonuna NOKTA !!! koydunuz mu ?

8-En onemlisi ve en cok hata yapılanı, /var/named/linux.org.tr. ve

/var/named/192.168.1 dosyasındakı isimlerini kendi alan adınız ve

network numaranız (192.168.1) ile değiştirip isimleri ve noktalamarı

dogru yaptınız mı.?

Herhangi bir eksiklik yoksa komut satirinda(Tabikii root olarak)

# ndc reload veya

# /etc/rc.d/initd/named restart

yazarak

veritabanındaki en son değişiklikleri aktif hale getirin.

Not: Dosyalarda yaptığınız her değişiklikten sonra yukarıdaki 2 komuttan

Birini çalıştırmak zorundasınız yoksa değişiklikler etkili olmayacaktır.

ndc reload veya /etc/rc.d/initd/named

restart yaptıktan sonra sistem ile ilgili kayıtların

tutuldugu /var/log/messages dosyasına bakmak için

# tail -15 /var/log/messages komutunu verin

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: reloading nameserver

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “linux.org.tr” (file linux.org.tr):

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “linux.org.tr” (IN) loaded (serial 1999110603)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA” (file named.local): No default TTL set using SOA minimum instead

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA” (IN) loaded (serial 1999110601)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA” (file 192.168.1): No default TTL set using SOA minimum instead

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA” (IN) loaded (serial 1999110602)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Forwarding source address is [0.0.0.0].1036

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Ready to answer queries.

Eger herhangi bir hata yoksa ve komut satırında

# nslookup yazdıgımızda

Default Server: ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>

gibi bir çıktı alıyorsanız sistem kurulmuş demektir.

TEBRİKLER !!!

Fakat hata mesajı varsa size hatanın nerde olduğunu /var/log/messages dosyasının son satırlarında yazacaktır ,hata olan dosyaya bakın ve yukarıda sıraladığım şeyleri tekrar gözden geçirin !

Not: (No default TTL set using SOA minimum instead dikkate alınacak bir hata degildir).

nslookup internetteki ad sunucularını ve diger istemci makinalarını sorgulayan bir programdır.

komut satırında

# nslookup

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>tr /*tr alanı hakkında bilgi almak icin */

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

tr nameserver = NS.UU.NET

tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET

tr nameserver = NS.RIPE.NET

tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU

tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr

tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

Authoritative answers can be found from:

tr nameserver = NS.UU.NET

tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET

tr nameserver = NS.RIPE.NET

tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU

tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr

tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

NS.UU.NET internet address = 137.39.1.3

NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET internet address = 206.228.179.10

NS.RIPE.NET internet address = 193.0.0.193

MUNNARI.OZ.AU internet address = 128.250.1.21

NS2.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.93

NS1.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.90

>

yukarıdaki adreslerin tr alanı için hizmet verdigi anlaşılıyor

nslookup parametreli hakkında biraz bilgi verelim.

set q=mx (Mail Exchanger) mail ayarlarını sorgulamak için

set q=ns (Name Server) ad sunucusu sorgulamak için

set q=any Genel amaclı bilgi için

# nslookup hidiv

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Name: hidiv.linux.org.tr

Address :192.168.1.4

Şeklinde bir çıktı alırız bu bize ay.linux.org.tr isimli ve

192.168.1.1 IP makinanin ad sunucusu (Name Server) olduğu ve

hidiv makinasının bu alandaki 192.168.1.4 IP li makina oldugunu verir

dikkat ederseniz buradahidiv bizim kendi alanımızda olduğu için uzun uzun alan adı yazmaya gerek kalmadı. Ad sunucusu otomatik olarak kendi alan adını ekler.

Şimdide MX(Mail Exchanger) lara bakalım:

# nslookup

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>set q=mx

>beyaz

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

linux.org.tr

origin = ay.linux.org.tr

mail addr =root.ay.linux.org.tr

serial = 1997022700

refresh = 28800 (3D)

retry = 1400 (1H)

expire = 360000 (1W)

minimum ttl = 86400 (1D)

>itu.edu.tr (itu nun MX ayarlarını görmek için )

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

itu.edu.tr preference = 0, mail exchanger = mail.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr preference = 10, mail exchanger = ciragan.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = ciragan.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = hidiv.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = ns02.metu.edu.tr

mail.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.25

ciragan.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.20

hidiv.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75

yukarıdaki bilgilere bakarak itu nun IP si Ad sunucularını ve MX(posta )

adresini bildigim makinanın IP sini öğrenmek için

#nslookup www.linux.org

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

Name: www.linux.org

Address: 198.182.196.56

>

Yukarıda Non-authoritative answer: ifadesi sunucunun dışarıyı sorgulamak yerine kendi cache inden bulup cevap verdiğini belirtir.

# nslookup -type=ns www.linux.org

Server: ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

linux.org

origin = ganymede.linux.org

mail addr = postmaster.linux.org

serial = 1999072300

refresh = 3600 (1H)

retry = 900 (15M)

expire = 604800 (1W)

minimum ttl = 43200 (12H)

Burada ise linux.org alanının sunucusunu(NS) adının ganymede.linux.org oldugunu anlıyoruz.

Bundan sonraki yapılacak için sizin alanınıza bağlı linux makinalara dns sunucularının hangi bilgisayarlar olduğunu belirtmek, bunu yapmak için

/etc/resolve.conf dosyasına

*************************

search linux.org.tr

nameserver 192.168.1.1

ifadelerini eklemek, eğer birden fazla dns sunucu varsa onların IP leride yazılmalıdır.

Birincil Ad sunucu kurulumunu bitirmiş olduk.

5-YENİ İSTEMCİ(HOST) EKLEMEK:

Diyelim ki Ad sunusu makinadaki DNS kaydımıza “alfa” isimli 192.168.1.99 IP li yeni istemci eklemek istiyoruz. Yapılması gerekenler:

1-/var/named/linux.org.tr dosyasının sonuna aşagıdaki ifadeyi ekliyoruz.

alfa IN 192.168.1.99

2- /var/named/192.168.1 dosyasının sonuna

99 PTR alfa.linux.org.tr.

(99 192.168.1.99 kısaltmasıdır.)

ifadesini ekliyoruz.

(Noktayı unutmayın lütfen !!!!)

3-Yukarıdaki her iki dosyanın seri numaralarını bir arttırıyoruz

(1999110401 seri numarasını 1999110402 yapıyoruz. )

4-ek olarak /etc/hosts dosyasına

192.168.1.99 alfa.linux.org.tr alfa

satırını ekleyebiliriz.

5- son olarak ndc reload veya /etc/rc.d/initd/named restart yazarak değişiklikleri aktif hale getirdik.

Hepsi bu.

6-SECONDARY DNS SERVER(İKİNCİL ALAN SUNUCUSU) KURULUMU

Bir sistemde ikincil dns sunucu olması sisteminizin sürekliliği için onemlidir. Birincil sunucu herhangi sebebden dolayı çalışmadığında, sisteminiz ikincil dns sunucu sayesinde çalışmaya devam eder. İkincil sunucunun yaptığı iş belirli aralıklarla birincil sunucudaki değişikliklerikopyalamak.

Biz burada apache isimli ( IP si 192.168.1.46 olsun) linux makinamızı ikincil dns sunucu olarak kullanacağız.

İkincil dns sunucu için yapılması gereken şey.

İlk önce apache makinasınında sunucu olduğunu belirtmek için birincil sunucuda bulunan /var/named/linux.org.tr dosyasındaki

@ IN NS ay.linux.org.tr. kısmının altına

@ IN NS apache.linux.org.tr. ifadesi ekledikten sonra

apache IN A 192.168.1.46

ifadesini de A (ADRESS) kayıtlarının olduğu yere eklemek lazım.

Daha sonra /var/named/192.168.1 dosyasındada

@ IN NS ay.linux.org.tr. kısmının altına

@ IN NS apache.linux.org.tr. ifadesi ekledikten sonra

46 IN PTR apache.linux.org.tr.

ifadesini eklemek. Ve birincil sunucudaki “named” ı baştan başlatmak. “/etc/rc.d/init.d/named restart ”

yukarıdaki ifadeler birincil dns kısmındaki değişikliklerdi

ikincil sunucuda ise sadece /etc/named.conf dosyasını birincil sunucudan kopyalayıp aşagıdaki gibi değiştirmek.

İkincil sunucudaki /etc/named.conf dosyası

*********************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “linux.org.tr”{

type slave;

masters { 192.168.1.1 ; };

file “linux.org.tr”;

};

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”{

type slave;

masters { 192.168.1.1 ; };

file “192.168.1”;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

yukarıda “type slave ” ifadesi ile bu sunucun ikincil olacağı ve “masters” ifadesi ilede birincil sunucuların IP adresleri verilerek, hangi makinaların birincil olduğu belirtildi. İkincil sunucudaki “named” daemonu nu

“ndc reload ” veya

“/etc/rc.d/init.d/named restart ” komutları verdiğimizde, ikincil sunucumuz birincil sunucudaki konfigurasyon dosyalarını (/var/named altındaki) kopyalar.

Linuxteam

tapsin@tapsin.net

1-DNS and BIND (3.edition) Oreilly yayınevi( http://www.ora.com/ )

2-DNS-HOWTO(http://www.linx-howto.com/ )

3-DNS-NASIL(http://www.linux.org.tr/ )

Taksimde Taciz

Taksim Meydanı’ndaki Yılbaşı etkinliklerine katılan bir çift, taciz edildikleri gerekçesiyle bir Grup Genç ile kavgaya tutuştu. Başka bir grubun taciz edildiklerini iddia eden çifte yardım etmek için kavgaya karışması sonucu tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yılbaşı kutlamaları sırasında kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle çok sayıda şahıs da gözaltına alındı.

Selma Aliye Kavaf 29 Şehri Ziyaret Etti

Bakanlığına bağlı çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, rehabilitasyon merkezi, huzur evi gibi kuruluşları habersiz incelemeyi âdet haline getiren, buralarda kalan çocuklar ve yaşlıların sıkıntılarını yüz yüze dinlemeyi tercih eden Bakan Kavaf, sekiz aya İstanbul, Tekirdağ, , Düzce, Yalova, Bursa, İzmir, , Burdur, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Mersin, Çankırı, Adana, Hatay, Trabzon, Gümüşhane, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Ağrı, Van ve Elazığ ziyaretlerini sığdırdı.

İncelemelerinin 2010 yılında da artarak devam edeceği mesajını veren Bakan Kavaf, kurumları doğal halleriyle görüp tespitler yapmak ve problemlerine çözümler üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Selma Aliye Kavaf, “Bizler insan odaklı çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı hayata hazırlarken şartlarını yerinde incelemek, hakettikleri kaliteli yaşam alanları sağlamak çok önemli.” dedi. Habersiz incelemelerden çok daha sağlıklı sonuçlar aldıklarına vurgulayan Bakan Kavaf, “2010′da da bu tarz çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. (CİHAN)

Anadolu Üniversitesi, Üniversite Tercihlerinde Açık Ara İlk Sırada

ÖSYM’nin verilerine göre devlet üniversiteleri içerisinde 2009 ÖSS tercih listesinde en çok yazılan üniversite oldu. 1 milyon 86 bin 762 üniversite adayı ’ne tercih listesinde yer verdi.
Adanolu Üniversitesi’ne gösterilen ilgide Açıköğrenim Fakültesi’nin burada olması etkili. Ancak A.Ü., tercih listesimde ilk sırada yer alma oranı açısından da ilk sırada yer aldı.

2009′da en az tercih edilen üniversite 2 bin 513 adayla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA). GATA’nın az tercih edilmesinde, adaylardan istenen özel şartlar ve yüksek puan gerekliliği etkili oldu.
2009 istatistiklerine göre, hem en çok tercih edilen üniversite kategorisinde, hem de tercih listelerinde en çok ilk sıraya yazılan üniversite kategorisinde birinci.
2009 ÖSS sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanan adayların 1 milyon 86 bin 762’si, listesinde ’ne yer verdi. Bu adayların 209 bin 541′i tercihini listesinde ilk sıraya yazdı. Bu durumda en büyük etken Fakültesi’nin bu üniversitede olması.

En çok tercih edilenler
2009 yılı verileri, ’nin en çok tercih edilen üniversitelerini de ortaya koydu. Buna göre, ’nden sonra sırasıyla Selçuk (363 bin 925 aday), Uludağ (281 bin 193), (280 bin 294 aday), istanbul (276 bin 151 aday), Akdeniz (268 bin 836 aday) geldi.
Üniversite adaylarının listesinde kendisine en az yer bulan üniversitelerin başını ise GATA çekti.

Üniversite adaylarından sadece 2 bin 513′ü GATA’ya listesinde yer verirken, bu üniversiteyi sırasıyla, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (3 bin 177 aday), izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (5 bin 178 aday) ve Üniversitesi (6 bin 653 aday) geldi.
Adayların tercih listelerinin ilk sırasında en çok yer verdikleri üniversiteler büyükşehirlerdi. 209 bin 541 tercihle ’ni 36 bin 666 adayın tercihiyle istanbul, 30 bin 921 tercihle Marmara, 25 bin 981 tercihle Gazi, 23 bin 800 tercihle Ege, 21 bin 662 tercihle Ankara üniversiteleri takip etti.

Yeni kurulana rağbet düşüktü
Adayların ilk tercihlerinde en az yer verdikleri üniversiteler arasında yeni açılmış üniversiteler göze çarptı.
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (118 aday), izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (281 aday), Bayburt Ünv. (541 aday), ığdır Ünv. (621 aday), Tunceli Ünv. (699 aday), Sinop Ünv. (796 aday), Şırnak Ünv. (857 aday), GATA (932 aday), Bingöl (1013 aday) ve Bitlis Ünv. (1014 aday).

Maliye, Açıköğrenim nedeniyle öğrenci sayısı 1 milyonu aşan ’nin bankada biriken parasının 500 milyon lirasına el koymuştu. Bu para yeni kurulan üniversitelere Ar-Ge çalışmalarında kullanılmaları için verilmişti.

Hürriyet Hakkımızdır Treni Sakarya’da Deprem

Hürriyet Hakkımızdır Treni’ni 37’nci durağı ’da karşılayanlar arasında bulunan Vali Yardımcısı Adem Saçan, “Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ülkenin gelişimine ciddi katkılar sağlamaktadır” dedi.

Hürrİyet Treni’ni Adapazarı Garı’nda, Belediye Bandosu, öğrenciler ve coşkulu bir kalabalık karşıladı. gönüllüsü olarak trene bir kez daha gelen Prof. Ahmet Mete Işıkara, çocuklar ve gençler tarafından yine bir popstar gibi karşılandı.

Hürriyet Treni projesini çok önemsediklerini söyleyen Vali Yardımcısı Adem Saçan, “Hürriyet Treni’nin ’yi dolaşması vatandaşımıza bilgi anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. son 20- 30 yıl içersinde önemli ilerlemeler kaydetti. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri de ülkenin gelişimine ciddi anlamda etki edecektir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Turan da “Çocuklar ve çocuk hakları ön planda. Ayrıca depremle ilgili ’ın yer alması bizi de çok sevindirdi. Burası deprem kuşağında olan bir bölge. Vatandaşlarımızın bu konularda bilgilendirilmesi bizi mutlu etti” diye konuştu.

Işıkara’ya göre cinayet

Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nın en fazla yıkım yarattığı bölgelerden biri olan ’da 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nden sonra ağır ve orta hasarlı binaların az hasarlı hale dönüştürüldüğünü belirten Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise şöyle devam etti:

“Ağır ve orta hasarlı binaların az hasara dönüştürülmesi bana göre cinayettir. Gençlerimizi, çocuklarımızı o mezarlarda yani evlerde oturtuyoruz. bunu unutmamalıdır.”

Oldu bitti demeyin

Sakaryalıların “1999 Marmara Depremi’ni yaşadık ve bitti” dememesi gerektiğini de belirten Işıkara, “Geyve ve Mekece arasında bulunan Kuzey Anadolu Fay zonunun güney kolu çok sessiz duruyor. İkinci olarak da Marmara depremi tehlikesi var. ’da zorunlu deprem sigortası kapsamına giren konut sayısı 125 bin 109. Bunlardan zorunlu deprem sigortası olanların sayısı 45 bin 613. Yani konutlarımızın yaklaşık yüzde 36’sı depreme karşı güvence altına alınmış. Bu oranın artması gerekiyor” dedi.

EN MUTLU ÇOCUKLAR

Gar Meydanı’ndaki etkinliklerde çocuklar, Coca Cola Mutluluk Bandosu ile coştu, müzik çalışmalarına katıldı, Uluslararası Af Örgütü’nün Haklı Çocuk Oyunu’nu oynadı ve Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun En Mutlu Kim adlı oyununu izledi.

TRENDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Dün 68’inci yaşına giren Prof. Ahmet Mete Işıkara için Hürriyet Treni’nin salon vagonunda bir sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, Yönetim Kurulu Üyesi Okan Utkueri ve Genel Sekreteri Serpil Öztürk, Eureko Bölge Müdürü Yasemin Yenipazar Arslan da hocayı kutlayanlar arasındaydı.

Emel Armutçu: Sayın Hürriyet Treni?

Hürrİyet Treni bugüne kadar çok dert dinledi ama galiba ilk kez bir dilekçe aldı. İki sayfalık şikayet mektubu, “Sayın Hürriyet Treni” diye başlıyordu.

Dilekçeyi yazan eski bir emniyet mensubu, hatta patlayıcı imha uzmanı, Kamuran Tan. Ve karşı çıktığı, yaşadığı köyün yakınındaki taş ocaklarının kayaları delmek için kullandığı tonlarca patlayıcı…

Tan, “İstanbul Boğazı kadar güzel ve önemli” olduğunu söylediği Geyve Boğazı’nın tam ortasında, Nehri ile D125 karayolunun batısında bulunan Akıncı köyünde yaşıyor. İhtiyar heyetinde ve dernek başkanı.

Eski İpek Yolu üzerinde, tarihi bir köy olan Akıncı’yla beraber boğazın üzerinde 20 bin nüfusu barındıran toplam dokuz köy var. Hepsi dereler, şelaleler, anıt ağaçlar ve ıhlamur ormanlarıyla çevrilmişler.

Katledilen ıhlamurlar

Ve bu doğal güzelliğin içinde üç taş ocağı bulunuyor. “Bir firma Ankara’dan izinleri almış, Akıncı köyünde taş ocağı açıyor. Sırada başkaları da bekliyor” diyor Tan.

Ocakların kayaları delmek için kullandığı milyonlarca ton patlayıcının çevreye inanılmaz zarar verdiğini, bu ocaklar için yapılan yollar nedeniyle ıhlamur ormanlarının katledildiğini, köylere giden içme sularının kirletildiğini anlatıyor. “Tahribata, uluslararası tren ve karayolunu kullanan binlerce insan, adeta tozun içersinden geçerek şahit olmakta” diye devam ediyor.

Treni de ezebilir

Üstelik her iki yola da yakın kayalardaki çatlakların giderek tehlikeli hale geldiğini belirtiyor: “Her an bir trenin ya da arabaların üzerine büyük parçalar düşebilir” diye uyarıyor.

Kamuran Tan ve başkanı olduğu köy derneğinin üyeleri dün pankartlarıyla geldiler trene. Gerçi ’nın tren gündemi ağırlıklı olarak depremdi ama onlar kendi gündemlerini yaratmayı başardılar. Hürriyet Hakkımızdır Treni’nin başarısı burada sanırım: Daha güzel bir dünyada yaşama hakkı için herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini istiyor tren ve giderek o insanlardan daha çok görüyor.

Türk Yoğurdu Patenti

Şubatta yoğurt tebliğini değtiren Tarım Bakanlığı, gelen itirazlar üzerine ‘geleneksel Türk yoğurduğu’ için patent çalışmalarına başladı. ASÜD Başkanı Ali Ülker, daha önceki tebliğde belirtilen limitlerde üretilen bir yoğurdun bir yerden başka bir yere taşınamayacağını belirterek, “Öyle yoğurt olmaz olsa olsa ayran olur” dedi.

Birleşmiş Milletler () bünyesindeki Kodeks Alimentarius’a uyum için bu yıl şubat ayında yoğurt tebliğini değtiren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, sektörden ve tüketicilerden gelen itirazlar üzerine, şimdi, “Geleneksel Türk Yoğurdu”nun karakteristik özelliklerini belirleyip, patentini almak için çalışmalara başladı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Ali Ülker, uyum için belirlenen alt limit özelliklerindeki bir yoğurdun bir yerden başka bir yere taşınamayacağına dikkat çekerek, “Öyle yoğurt olmaz olsa olsa ayran olur” dedi.

Tebliğde Türk yoğurdu yoktu

’da “AB Sürecinde Süt Endüstrisi ve Bölgesel Kalkınma Çalıştayı” sırasında konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan ASÜD Başkanı Ali Ülker, bakanlığın, Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde 16 Şubat’ta yaptığı revizyon ile yoğurt üretiminde kullanılan kuru madde alt sınırının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yoğurt tipleri ve çeşitleri tebliğde ifade edilmemiştir. Türk yoğurdu diyebileceğimiz geleneksel koşullarda üretilen yoğurdun karakteristliği ile ilgili net bir ifade tebliğde yok. Tebliğ sadece proteine alt limit getirdi.”

İçinde yüzde 4.5 yağ olmalı

Ali Ülker, belirtilen alt limitte ancak yerel üreticilerin yoğurt üretebileceğini de anlatarak şunları söyledi: “Çünkü bu özelliklerde yoğurdu bir yerden başka bir yere nakledemezsiniz. Bu kadar düşük kuru madde ile üretilen bir yoğurdu başka şehre taşımaya kalkınca ayrana dönüşür. Türk yoğurdu oldukça farklı özelliklerde. Kaymaklı yoğurdun tadına doyum olmaz. Sağlıklı kaymaklı yoğurdun yüzde 4.5 yağ ihtiva etmesi lazım. Tebliğdeki alt limitle yoğurt, ancak katkılarla üretilebilir. Sadece çok güzel kıvamlı bir yoğurt yediğinizi düşünürsünüz.”

Çalıştaydaki konuşmasında ise ’de süt zincirinin en temel sorununun kayıtdışılık olduğunu vurgulayan Ali Ülker, şu bilgileri verdi: “’deki toplam yıllık süt üretimi 12.2 milyon tondur ve bu miktar 642 milyon ton olan dünya süt üretimi sıralamasında ’yi 16’ncı büyük süt üreticisi ülke arasına yerleştirmektedir. Ancak üretimin sadece yüzde 40’ı süt sanayindeki tesislere giriyor ve kayıtlı olarak leniyor. Geriye kalan yüzde 60’lık kısım ise sadece ekonomik açıdan değil hijyen açısından da denetimsiz. ’deki toplam yıllık süt üretimi 12.2 milyon ton ve bu miktar 642 milyon ton olan dünya süt üretimi sıralamasında ’yi 16’ncı büyük süt üreticisi ülke arasına yerleştiriyor. Ancak kayıtdışılılık oranı da ortada. Avrupa Birliği’nde kayıtlılık, yüzde 95 gibi çok yüksek bir seviyede. Ülkemizde süt zincirinin en temel sorunu kayıt dışılık. İşte bu noktada ambalajlı üretim daha da önem kazanıyor.”

Yoğurt komisyonu tipleri belirliyor

DEĞERLENDİRMESİNDE yoğurdun ‘Türkler’e özgü bir ürün’ olduğunu vurgulayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan yapılan değerlendirmede, çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Türk yoğurdunun, karakteristik özelliklerini belirlenip, patenti tescil ettirildikten sonra Kodeks Alimentarius Komisyonu’na başvuruda bulunulup, ya mevcut uluslararası kodeks standardının değtirilmesi veya uluslararası kodeks standardına ‘geleneksel Türk yoğurdu’nun tanımın konulması yönünde girişimlerde bulunulacak.

Yoğurt tebliğinin hazırlanması için oluşturulan alt ihtisas komisyonu, şimdiye kadar 4 toplantı yaptı. Bu hafta da toplanacak olan komisyonun üzerinde yaptığı çalışmada, yoğurttaki protein oranının yüzde 4’de, asgari katı madde oranının da yüzde 12’ye çıkarıldığı öğrenildi.Ayrıca ‘kış yoğurdu’, ‘süzme yoğurt’ gibi geleneksel, diğer yoğurt tiplerinin de özellikleri ve standardı, sadece yoğurda ilişkin yeni oluşacak tebliğ ile belirlenmeye çalışılacak ve patenti alınıp Kodeks Alimentarius Komisyonu’na başvurulacak.

Komisyon, Silivri yoğurdu, kaymaklı yoğurt, homojen yoğurt ve karışım yoğurt tanımları üzerinde de çalışıyor. Türk yoğurtlarının, Anadolu’nun farklı bölgelerinde üretilen

değik tat ve özelliklerdeki yoğurtların ve geleneksel yoğurdun tanım dışı kalmaması için çalışmaların başlatıldı.

Türk usulü yoğurt nasıl olur

TARIM ve Köyişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ‘geleneksel yoğurdumuzu diğer yabancı yoğurtlardan ayıran özellik’ler diyerek, şunları sıraladı:

Sadece protein oranı ve kuru madde değerleri yani kıvama ilişkin kriterler olmayıp, fermantasyonun aynı kapta yapılıp, pıhtının bozulmaması, kırılmaması yani set tipi yoğurt olmasıdır.

Bunun yanı sıra mayalamak için kullanılan kültür mikroorganizmalarının belirli oranlarda katılmasıyla sağlanan hafif ekşimsi tadıdır.

Geleneksel yoğurdun kriterlerini belirlemek için günümüze kadar yapılan tüm çalışmalar ve kaynaklar göz önüne alınmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde yayımlanan mevzuat ve literatürler incelenmektedir.

Sakarya Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin okul sorunu ortadan kalkıyor

Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, 2 Kasım’dan itibaren eğitimlerini yeni okullarında sürdürecek.

Okullarının Arifiye Kaymakamlığı’na devredilmesinden dolayı eğitimlerini geçen yıldan bu yana Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi’nde misafir olarak sürdüren Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin okul sorunu ortadan kalkıyor.

Geçen ay okullarının tamamlanmaması ve misafir oldukları okullara alınmadıkları gerekçesiyle Valiliği’ne velileriyle birlikte yürüyen Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, 2 Kasım’dan itibaren Alandüzü Mahallesi’nde yeni inşa edilen 16 derslikli okullarında eğitimlerini sürdürecek.

Milli Müdürü Murat Yazıcı, Alandüzü Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Sağlık Meslek Lisesi’nin inşaatının tamamlandığını söyledi.

Teslim alınan okulun iç donanımının yapıldığını kaydeden Yazıcı, “İnşaatı tamamlanıp teslim alınan okulun sıralarını ve masalarını yerleştiriyoruz. AGDAŞ’ta okulun doğalgaz bağlantılarını tamamlıyor. 380 öğrencisi bulunan okulda 2 Kasım’da başlayacak.” dedi.

(CİHAN)

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığımız 2009 Avrupa Dil Ödülünü Ankara’da Törenle Aldı

Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yeni ve yaratıcı dil öğretimi ve öğrenimi özelliği taşıyan uygulamalara verilen Avrupa Dil Ödülünü almaya hak kazanan Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, Ankara’da düzenlenen törenle ödülünü aldı.

26 Eylül 2009 tarihinde Ankara Dedeman Otelin`de çok sayıda davetlinin katıldığı törende bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas Üniversitesinin ve öğretim konusunda yenilikçi uygulamalara verdiği önemi vurgulayarak Yabancı Diller Bölümünü kutladı. Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. ise yaptığı sunumda destekleri için Rektörlüğe teşekkür ederek tüm elemanları adına aldıkları bu ödülün çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Çokdillilikten Sorumlu Avrupa Komisyon üyesi ve Devlet Bakanının imzalarını taşıyan ödül belgesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas` a teslim edildi.

Pamukova’da Meyve Kasası Yüklü Tır ile Yolcu Treni Çarpıştı

’nın Pamukova ilçesinde hemzemin geçitte meyve kasası yüklü TIR ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, TIR sürücüsü hafif yaralandı.

Makinistliğini Zeki Acar ve Hüseyin Kıran’ın yaptığı Eskişehir’den İstanbul’a giden 19019 sefer sayılı Ekspresi, Teşvikiye köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte Aytaç Dinçay’ın kullandığı 07 CTY 88 plakalı TIR ile çarpıştı.

Boş meyve kasalarının çevreye saçıldığı kazada, TIR sürücüsü Dinçay hafif biçimde yaralandı.

Yolcu treni, nedeniyle İstanbul’a 45 dakika gecikmeli olarak hareket etti.

(Anadolu Ajansı)