ubuntu üzerinde canlı disk ekleme

Sanallaştırma ortamınızda bulunan Ubuntu sunuculara sunucu çalışırken aşağıdaki adımları takip ederek yeni disk ekleyebilirsiniz.

 • Sunucuya sudo bash komutuyla root yetkisine geçiş yapıyoruz.
 • Mevcut partitionları cat /proc/partitions komutuyla görüntülüyoruz.
major minor #blocks name
11 0 1048575 sr0
8 0 20971520 sda
8 1 14679040 sda1
8 2 1 sda2
8 5 2095104 sda5

Görüldüğü üzere sunucuda şu an sadece sda disk mevcut.

 • apt-­get install scsitools komutuyla scsitools yüklenir.
 • vCenter üzerinde “edit settings” kısmından yeni diski ekliyoruz.
 • rescan-­scsi-­bus komutuyla diskleri rescan ediyoruz.

# cat /proc/partitions

major minor #blocks name
11 0 1048575 sr0
8 0 20971520 sda
8 1 14679040 sda1
8 2 1 sda2
8 5 2095104 sda5
8 16 10485760 sdb

Yeni eklemiş olduğum 10GB’lık disk görüldüğü üzere sdb olarak göründü. Eğer üçüncü disk olarak eklemek isteseydim sdc şeklinde görünecekti.

 • fdisk /dev/sdb komutuyla yeni diski ekleme işlemine başlıyoruz.
 • Karşımıza çıkan ekranda sırasıyla aşağıdaki komutları uyguluyoruz. (n, p, 1, enter, enter, w)

Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):
Using default value 20971519</code>
 
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
 • Sonrasında mkfs.ext4 /dev/sdb1 komutunu çalıştırıyoruz.
 • tune2fs ‐l /dev/sdb1 | grep UUID >> /etc/fstab komutuyla yeni eklenen diskin UUID’sini fstab dosyasına yazıyoruz.
 • mkdir /yenidisk komutuyla yeni eklenen diski mount etmek istediğimiz klasörü oluşturuyoruz.
 • nano /etc/fstab ile fstab içindeki yeni eklen diskin UUID satırını düzenlememiz gerekiyor. Bu satır aşağıdaki şekilde olmalıdır.

UUID=1f5b5dc4-0174-4685-9ed6-2d03009284dd /yenidisk ext4 auto 0 0

 • Sonrasında mount -a komutuyla yeni oluşturulan diski mount ediyoruz.
 • Son olarak df -h komutuyla kontrol ettiğimizde yeni diskin eklenmiş olarak görülmesi gerekiyor.