OVH sunucu yapılandırma

OVH Sanallaştırma Hakkında Tüm İşletim Sistemi Ayarları :

Sadece Server aldığınızda Mac adresinizi gönderdiğimizde aşağıdaki ayarları yapmanız halinde vds’i niz sorunsuz olarak çalışacaktır.

OVH ESX 5 Sanallaştırma Detaylı Bilgiler :

Dedicated serverlar için alınan ek ip adreslerinin VDS veya Ana sınıcıya tanımlanması için gerekli olan yapılandırma tüm işletim sistemleri için aşağıda belirtilmiştir.

IP adresleri için önecelikle mac tanımlaması yapılamlıdır, Özel mac tanımlaması yapılmayan sunucular ip alamaz. VPS yada VDS de belirlenen mac adresi sonrası mac’e ait ip sanal sunucuya eklenirken 111.222.333.444 olan yedek ip son 3 haneye .254 yazılmalıdır. (OVH İÇİN GEÇERLİDİR)

Centos ve Redhat Sistemleri için Yapılandırma:

ifcfg-eth0 dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
GATEWAY=GATEWAY ADRESİ
ARP=yes
HWADDR=MAC ADRESİ
route-eth0 dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
GATEWAY ADRESİ dev eth0
default via GATEWAY ADRESİ dev eth0

resolv.conf dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/resolv.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

Debian ve Ubuntu Sistemleri için Yapılandırma:

interfaces dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/network/interfaces” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
netmask 255.255.255.255
broadcast TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
post-up route add GATEWAY ADRESİ dev eth0
post-up route add default gw GATEWAY ADRESİ
post-down route del GATEWAY ADRESİ dev eth0
post-down route del default gw GATEWAY ADRESİ
resolv.conf dosyası düzenlenmeli, “nano /etc/resolv.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

FreeBSD 8 ve üzeri sürümleri için Yapılandırma:

rc.conf dosyası düzenlenmeli, “ee /etc/rc.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
ifconfig_em0=”inet TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ netmask 255.255.255.255 broadcast TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ”
static_routes=”net1 net2″
route_net1=”-net GATEWAY ADRESİ/32 TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ”
route_net2=”default GATEWAY ADRESİ”
resolv.conf dosyası düzenlenmeli, “ee /etc/resolv.conf” ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

Windows Sistemleri için Yapılandırma:

Netroek ayarlarını yapılandırırken IP, Netmask, Gateway bilgileri normal olarak yazılmalıdır. DNS sunucular için 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 yazılabilir.
Sınrasında Başlat(Start) > Çalıştır(Run) > “regedit” > Ara(Find) adımları ile kayıt düzenleyicisi(regedit) içinde aratma yapılarak bulunan tüm 255.255.0.0 kayıtları 255.255.255.255 ile değiştirilmelidir, sonra network veya sunucu resetlenmelidir.

VMware için mac tanımlama :

VMware altında çaılan sanal makinaralar özel mac adresi ile ip verilmesi önerilmektedir. Özel mac adresi sadece o makina için ayrılmış ip adreslerini alabilecek şekilde yetkilendirilmiş olmalıdır. Özel olarak verilen mac adresli makinalarda sonradan müşterilerinizin ekleyeceklere rastgele ip adresleri sizin networkunuzde çakışma yaratmayacaktır.

VMware ESXi için özel mac adresi tanımlamak oldukça basit bir işlemdir:
• vSphere Client arayüzünden işlem yapmak istediğiniz sanal sunucuyu bulun,
• Sanal sunucuyu kapatın, (Sağ Tık > Power > Power Off)
• Sanal Sunucu Ayarlarını Açın, (Sağ Tık > Edit Settings)
• Network kart yönetimine gelin (Hadrware tabında > Network adapter 1)
• Sağ Seçeneklerde özel mac için “Manual” Seçin,
• Aktif olan “MAC Address” bölümüne istediğiniz MAC adresini yazın,
• xx:xx:xx:xx:xx:xx formatında mac yazdıktan sonra OK tıklayın,
• Sanal sunucuyu çalıştırın, (Sağ Tık > Power > Power On)