Pop3 Kurulumu

Burada TCPSERVER’dan pop3’ü çalıştırmayı anlatacağız. INETD’den çalıştırmak için pop3’ün INETD’den çalıştırılması kısmını okuyun.
Burada /etc/passwd’den kimlik kanıtlaması yapmaya yarayan yukarıda kurduğumuz checkpassword programını kullanacağız.
qmail-pop3.sh diye bir dosya oluşturun ve içine

#!/bin/sh
tcpserver -H -R -l 0 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup HOST \
/bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &

ifadelerini yazın. HOST kısmını sizin eposta sunucunuzun tüm adı ile değiştirin. Daha sonra

# chmod 755 qmail-pop3.sh
#./qmail-pop3.sh

komutu ile pop3’ü çalıştırabilirsiniz. Açılışta çalıştırmak için:

FreeBSD

# cp qmail-pop3.sh /usr/local/etc/rc.d
# chmod 755 /usr/local/etc/rc.d/qmail-pop3.sh

Red Hat ve Mandrake
qmail-pop3.sh dosyasını /etc/rc.d/init.d altına kopyalayın /etc/rc.d/rc.local dosyasına /etc/rc.d/init.d/qmail-pop3.sh ifadesini yazın.
Solaris

# cp qmail-pop3.sh /etc/init.d
#chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/qmail-pop3.sh
#ln -s /etc/init.d/qmail-pop3.sh /etc/rc2.d/S91qmail-pop3
#ln -s /etc/init.d/qmail-pop3.sh /etc/rc2.d/K91qmail-pop3

pop3’ün INETD’den çalıştırılması

/etc/inetd.conf’a

pop3 stream tcp nowait root /var/qmail/bin/qmail-popup ¬
MAILHOST /bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir

yazdıktan sonra:

#kill -HUP inetd_pid

1. tür kurulumu bitirdik. Kaldığımız yere dönüp kurulumlar için ortak olan işlemlere devam edebiliriz. Özellikle Qmail’in Özelleştirilmesi kısmını mutlaka okuyunuz.

Courier-IMAP Server Kurulumu.

Courier-IMAP qmail ile çalışan bir IMAP programıdır. http://www.courier-mta.org/download.php#imap adresinden en son sürümünü indiriniz. Biz courier-imap-1.5.3 sürümünü kullanacağız.
Buraya kadar tüm işleri root olarak yapmıştık. Ama bu Courier-IMAP belasını derlemek için ben size artık root olarak yapın diyene kadar derleme işlemlerini (make install demedim 🙂 ) root olmayan bir kullanıcı ile yapın..

# su – ismail

Courier-IMAP’ı make install yapana kadar tüm işleri bu root hakkı olmayan kullanıcı ile yapacağız.

$ tar -zxvf courier-imap-1.5.3.tar.gz
$ cd courier-imap-1.5.3

(hala root değilim!)
Bazı parametrelerin ne manaya geldiğini açıklayayım.

–enable-workarounds-for-imap-client-bugs
Netscape, IMAP ile bağlandıktan sonra yeni bir eposta geldiği zaman sapıtmakta ve hata vermektedir. Bu hatayı gidermek için bu parametreyi kullanmak şarttır.
–with–authpwd
/etc/password dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authpam
PAM’den kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authshadow
/etc/shadow dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authmysql
MySQL tablosundan kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authvchkpw
vpopmail’den kimlik kanıtlama desteği için.

Bir de bu tüm –with’le başlayan ifadelerin –without’la başlayanları da vardır. Anlaşılacağı gibi öntanımlı bazı destekleri vermemek için kullanılırlar.

–without-authldap
ldap desteği vermemek için. Eğer hantal Solaris belası üzerinde courier-IMAP kurmaya çalışıyorsanız kullanın.
–with-waitfunc=wait3
Parametresini de tüm kurulumlara mutlaka ekleyiniz. Solaris kullanıyorsanız Solaris’i yamayın (daha fazla bilgi için: Courier-IMAP FAQ).

$ ./configure –enable-workarounds-for-imap-client-bugs \
–with-authpwd –with-authpam –with-authshadow –without-authmysql \
–without-authldap –without-authvchkpw –enable-unicode

$ make (root degilsiniz !)
$ make check (hata verirse sorun değil)
$ su root (şimdi root olma zamanı ! )
# make install (veya # make install-strip)

Eğer FreeBSD kullanıyorsanız ve pam’den kimlik kanıtlaması yapmak istiyorsanız, /etc/pam.conf dosyasında imap ile ilgili kısmı aşağıdaki gibi olacak şekilde değiştirin:

imap auth required pam_unix.so try_first_pass
imap account required pam_unix.so
imap session required pam_permit.so

öntanımlı olarak courier-imap /usr/lib/courier-imap dizinine kurulur. Hangi modülün desteğinin bulunduğunu anlamak için /usr/lib/courier-imap/etc/imapd.conf dosyasından AUTHMODULES satırına bakmanız yeterlidir. Örnek bir AUTHMODULES şöyledir:

AUTHMODULES=”authcustom authuserdb authpwd authvchkpw”

Courier-IMAP’ı çalıştırmak için

# /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start

komutunu vermeniz yeterlidir.
Courier-IMAP’ı her açılışta çalıştırmak için kullandığınız işletim sistemine göre açılışta programların çalıştırıldığı dosyaya /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start ifadesini ekleyiniz.

Sen sevdiğim ikinci Kadınsın

Sevdiğim ikinci kadınsın sen, ilkini sevmeye mecburdum, çok iyiliği oldu bana.
Ve hayatımda hiçbir mecburiyeti onun kadar sevmedim.
Sevdiğim ikinci kadınsın sen, ilkinin yerini alman mümkün değil.
O öğretti bana sevmeyi o öğretmese sevemezdim seni bile inan.
O tuttuğu için ellerimden yürümeyi öğrendim koşabildim sana.
Onun gözlerine benzediği için gözlerin alamadım gözlerimi senden.
Sana aşığım seni seviyorum sevdiğim ikinci kadınsın sen.
Hayatım boyunca omuzumda taşıyorum onu ve sen her sabahımdasın.
Kıskanma alfabede bile senin adının baş harfi ondan sonra gelir.
Kalbim şimdi senin onun kadar sev beni kâfi o doğurdu sen öldürme.