Kütüphane Oryantasyon Eğitimi

2009- 2010 Öğretim yılında Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimize Kütüphane Oryantasyon Eğitimi verilecektir. Kullanıcılarımızın kütüphane ve koleksiyonlarından daha verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, kurallar ve yönetmelikler hakkında gerekli bilgileri vermek amacıyla, 28 Eylül-2 Ekim 2009 tarihleri arasında Oryantasyon Eğitimi yapılacaktır.

Kütüphanemiz http://www.kutuphane..edu.tr/?pid=ktp adresindeki Kütüphane Tanıtım Programı formu doldurularak yada telefon ile iletişim kurularak alınacak randevuya göre verilecektir.

İletişim:
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
Telefon: 295 53 53