Bash Döngüleri

Bash Döngüler

2012/03/01 sadikkilic Bash ScriptingLinux0

 • iterasyon yapıları nasıl kullanılır?
 • Sonsuz döngü (infinite loop) nasıl kurulur?
 • Döngü ile dosya satır satır nasıl okunur?

Bu sorulara cevap olabilecek ve sıklıkla ihtiyaç duyulan döngüleri burada basit kullanımlarıyla ve örnekleriyle listelemek istedim. Bash üzerinde duruma ve ihtiyaca göre döngüler çeşitli şekillerde yazılılabilir. Döngülerin basit kullanımları için örnekleri inceleyiniz

 • Klasik for döngüsü
 • LIMIT=5
 • for ((i=1; i <= LIMIT ; i++)) do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
 • Klasik while döngüsü
 • i=0
 • while [ $i -lt 4 ] do
 • echo -n “i=$i ” i=$[$i+1]
 • done
 • i=0 i=1 i=2 i=3
 • Belirli bir sayı aralığını saymak
 • for i in {0..5} do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
 • Belirli sayı aralığını atlayarak saymak
 • for i in {0..10..2} do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=0 i=2 i=4 i=6 i=8 i=10
 • Burada {a..b..c} formatıyla belirtilen kısım sayesinde a’dan b’ye kadar c kadar atlayarak döngü devam ediyor.
 • Belirli bir diziyi döngüde kullanmak
 • for i in {aa,ab,ba,bb} do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=aa i=ab i=ba i=bb
 • Sabit ve degisken parçalara sahip diziyi döngüde kullanmak
 • for i in a{0..5}b do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=a0b i=a1b i=a2b i=a3b i=a4b i=a5b
 • seq kullanarak saymak
 • for i in $(seq 0 5) do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
 • seq ile atlayarak saymak
 • for i in $(seq 0 2 10) do
 • echo -n “i=$i ”
 • done
 • i=0 i=2 i=4 i=6 i=8 i=10
 • Yine yukarda bahsedilen kullanıma benzer şekilde {a..b..c} formatıyla belirtilen kısım sayesinde a’dan b’ye kadar c kadar atlayarak döngü devam ediyor.
 • for (( ; ; )) do echo “Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C )” sleep 1 done Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C ) Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C ) Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C ) Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C ) ^C
 • while true do echo “Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın)” sleep 1 done Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın) Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın) Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın) Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın) ^C
 • Belirli bir dizindeki php dosyalarının satır sayılarını öğrenmek istesek;for file in /tmp/sadik/*.php do wc -l $file done 73 /tmp/sadik/cmc_db_config.inc.php 55 /tmp/sadik/cmc_db_execute.inc.php 85 /tmp/sadik/cmc_db_recordset.inc.php 67 /tmp/sadik/example.php

Siteye .htaccess dosyası ile şifreli giriş

Sitenizdeki bazı dosyalara veya klasörlere erişimi sınırlandırmanız gerekebilir. Bunu yapmak için Session veya HTTP doğrulama gibi yöntemler mevcut. Biz bu işlemi .htaccess dosyası kullanarak yapacağız.

Öncelikle .htaccess nedir ve ne işe yarar sorularını cevaplandıralım:

.htaccess dosyası (hypertext access file), klasör(ler) düzeyinde Apache’nin ayarlanmasına izin veren, http sunucusu genel ayar dosyasını (httpd.conf) özelleştirebilen dosyadır. Dosya “.htaccess” olarak bilinir.

 • Sitenizin kaynaklarını tüketen, sitenizden veri çeken linkler (hotlink) engellenebilir.
 • Sitenizi ziyaret eden zararlı botlar engellenebilir.
 • Site üzerinde gizli klasörler oluşturulabilir.
 • Klasörlere erişim engellenebilir.
 • URL’deki bağlantı adresleri biçimlendirilebilir. Örnek: “makale.php” “makale.html” gibi düzenlemeler ve özelleştirmeler yapılabilir.
 • Veri sıkıştırma için kullanılabilir.
 • Dosya veya klasörlere şifre eklenebilir.
 • Hata sayfaları özelleştirilebilir.
 • Klasörleri listelemede kullanılabilir.
 • Yönlendirmelerde kullanılabilir.
 • Hangi dilin kullandığı saklanabilir.
 • Site için otomatik alt alan adları(subdomainler) oluşturulabilir.

Şifreli erişim yapılacak dizini belirledikten sonra, ilgili dizin içinde .htaccess adlı bir dosya oluşturalım. Bu dosyanın içine, aşağıdaki kodları yapıştıralım.

1234AuthName "Şifre Koruması"AuthType BasicAuthUserFile D:/WEB/xampp/htdocs/kontroller/.htpasswdrequire valid-user

Üstteki kodlarda AuthUserFile yönergesinde belittiğim .htpasswd dosyası, şifrelemizi saklamak için kullandığımız dosyadır. Kullanıcı adı ve şifremizi .htpasswd dosyasına özel bir yöntemle şifreledikten sonra kaydetmemiz gerekiyor. Buraya tıklayın ve açılan sayfada Username kısmına kullanıcı adınızı, Password kısmına da parolanızı yazdıktan sonra Create .htpasswd file butonuna tıklayın. Ben kullanıcı adı admin ve şifre 1234 olarak girdim ve oluşturduğum şifre şu şekilde:

admin:$apr1$sCPZn/..$EUpwemgOYdbrcuAcXTBBI.

Bu şifreyi boş bir .htpasswd dosyası oluşturun ve içine kaydedin.

Şimdi ilgili dizinde herhangi bir dosyaya erişim yapmayı deneyelim.

htaccess-sifreli-sayfa

Resimde görüldüğü gibi kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapmamızı isteyen bir pencere geldi. Yaptığımız bu sınırlandırma, ilgili dizindeki tüm dosyaları kapsamaktadır.

Belirli bir dosya için erişimi engellemeyi öğrenelim. Kodlarımız şu şekilde:

123456<Files ozel.html>AuthName "Şifre Koruması"AuthType BasicAuthUserFile D:/WEB/xampp/htdocs/kontroller/.htpasswdrequire valid-user</Files>

Files yönergesindeki ozel.html, erişimi sınırlandıracağımız dosyanın adı. Bu kodlar sadece ilgili dosya için erişimi şifreli yapacaktır, diğer dosyalara erişim şifresiz olarak sağlanır.

Linux Bulaşan Bir Exploid yada virüsü sistemden arındırma silme işlemi xnewdayxleet.php

find /var/ -type f -name “xnewdayxleet.php” -exec rm -f {} \;

Find arama komutudur sonraki /var/ web sitelerinin dizini yada arama yapılacak dizin eğer tüm server üzerinde aranacak ise / yeterlidir.

-type f burası dosya mı dizin mi aradığınızı belirdir de yaparsanız dizin f yaparsanız dosya aratırsınız.

-name burası “” çift tırnaklar içinde dosya yada dizinin ismi

-exec sonrasında çalıştırılacak komut

rm -f silme komutu

{} bu kısım exec öncesi bulunanları getiriyor.

\; işlemlerinin burada kesileceği anlamında sanıyorum. umarım komut işinize yarar.

IPTV Xtream-Panel Kurulum

Ubuntu 18 üzerine

SSH üzerinen sırası ile komutları yazın..

root@v2202012137197137499:~#  apt-get update && apt-get upgrade -y

root@v2202012137197137499:~#  sudo apt-get install libxslt1-dev libgeoip-dev libcurl3 -y

root@v2202012137197137499:~#  apt install python -y

root@v2202012137197137499:~# wget http://tapsin.net/install.py

Kurulum başladıktan sonra MAIN seçiyoruz 

MYSQL şifresi geldiğinde ENTER diyoruz. Ve kurulum tamamlanmış size port adresi ile admin paneli giriş linki geliyor

Login : admin

Pass : admin

Bundan sonrası size kalmış 😀

ubuntu üzerinde canlı disk ekleme

Sanallaştırma ortamınızda bulunan Ubuntu sunuculara sunucu çalışırken aşağıdaki adımları takip ederek yeni disk ekleyebilirsiniz.

 • Sunucuya sudo bash komutuyla root yetkisine geçiş yapıyoruz.
 • Mevcut partitionları cat /proc/partitions komutuyla görüntülüyoruz.
major minor #blocks name
11 0 1048575 sr0
8 0 20971520 sda
8 1 14679040 sda1
8 2 1 sda2
8 5 2095104 sda5

Görüldüğü üzere sunucuda şu an sadece sda disk mevcut.

 • apt-­get install scsitools komutuyla scsitools yüklenir.
 • vCenter üzerinde “edit settings” kısmından yeni diski ekliyoruz.
 • rescan-­scsi-­bus komutuyla diskleri rescan ediyoruz.

# cat /proc/partitions

major minor #blocks name
11 0 1048575 sr0
8 0 20971520 sda
8 1 14679040 sda1
8 2 1 sda2
8 5 2095104 sda5
8 16 10485760 sdb

Yeni eklemiş olduğum 10GB’lık disk görüldüğü üzere sdb olarak göründü. Eğer üçüncü disk olarak eklemek isteseydim sdc şeklinde görünecekti.

 • fdisk /dev/sdb komutuyla yeni diski ekleme işlemine başlıyoruz.
 • Karşımıza çıkan ekranda sırasıyla aşağıdaki komutları uyguluyoruz. (n, p, 1, enter, enter, w)

Command (m for help): n
Partition type:
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):
Using default value 20971519</code>
 
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
 • Sonrasında mkfs.ext4 /dev/sdb1 komutunu çalıştırıyoruz.
 • tune2fs ‐l /dev/sdb1 | grep UUID >> /etc/fstab komutuyla yeni eklenen diskin UUID’sini fstab dosyasına yazıyoruz.
 • mkdir /yenidisk komutuyla yeni eklenen diski mount etmek istediğimiz klasörü oluşturuyoruz.
 • nano /etc/fstab ile fstab içindeki yeni eklen diskin UUID satırını düzenlememiz gerekiyor. Bu satır aşağıdaki şekilde olmalıdır.

UUID=1f5b5dc4-0174-4685-9ed6-2d03009284dd /yenidisk ext4 auto 0 0

 • Sonrasında mount -a komutuyla yeni oluşturulan diski mount ediyoruz.
 • Son olarak df -h komutuyla kontrol ettiğimizde yeni diskin eklenmiş olarak görülmesi gerekiyor.

Operatörden Gelen Başlıklı SMS Mesajlarına Dur..

İstemediğiniz SMS mesajları mı alıyorsunuz o zaman dur demek için yöntem..

Aşağıdaki kodlar firmaların BTK tarafından sms mesajının sonuna mecburi şekilde koyulma zorunluluğu getirdiği kodlardır. Hangi firma dan istenmeyen SMS geliyor ise bildirerek kurtulabilirsiniz.

B001 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Kullanılıyor
B002 TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. Kullanılıyor
B003 Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Kullanılıyor
B011 DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ AŞ Kullanılıyor
B012 DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Kullanılıyor
B015 İŞ net ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZ. A.Ş. Kullanılıyor
B016 VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Kullanılıyor
B017 MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B018 SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B019 TTNET A.Ş. Kullanılıyor
B020 TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B021 NETGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Kullanılıyor
B022 TTM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Kullanılıyor
B024 ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Kullanılıyor
B025 İKON İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON A.Ş. Kullanılıyor
B026 3C1B TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B027 EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş. Korunuyor
B028 NAC TELEKOMÜNİKASYON SİSTemLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B029 DOĞUŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B030 Türk Telekomünikasyon AŞ Kullanılıyor
B031 SAHRA TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B032 IPC TELEKOMÜNİKASYON TİC. AŞ Kullanılıyor
B033 ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B035 Kobikom Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B036 İSTELİA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B037 FORTİS TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B038 VERİMOR TELEKOMÜNİKASYON AŞ Kullanılıyor
B039 TELEKUTU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B040 COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZM. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B041 MC GRUP TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLET. HİZM. LTD.ŞTİ. Korunuyor
B042 VERİTA İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B043 BİMTEL İLETİŞİM VE BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B044 VERİSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kullanılıyor
B045 ÖZTEK HABERLEŞME TİCARET SANAYİİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B046 VATANNET TELEKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B047 OMS Bilişim ve Telekomünikasyon Hizm. Dış Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B048 ALOSES TELEKOM HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B049 TEKNODELTA TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B050 MOBİLİŞİM İLETİŞİM AŞ Kullanılıyor
B052 1 NET TELEKOM VE İLET. HİZM. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B053 TELE-FAKS TELEKOMİNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B055 KUZEYTEL İLETİŞİM SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Korunuyor
B056 HAKAY TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B058 NET GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B059 GÜRKON İLETİŞİM İMALAT YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B060 ADDRES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B061 KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B062 CELLFON TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. Korunuyor
B064 ÜNİVERSAL TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B065 ARAS TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. Korunuyor
B066 DİGİCELL TELEKOM İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B067 İDEAL NET BİLİŞİM İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B068 KOMTURK İLETİŞİM LTD. ŞTİ Korunuyor
B069 LEMA GRUP BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B070 GÜVEN TELEKOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B072 NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B073 GES MOBİL GSM TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B074 VOİP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B076 OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON İLET. SİST. BİLGİSAYAR VE Kullanılıyor
B077 MOBİL HABERLEŞME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B078 MAKSİ TEKNOLOJİ TİC. LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B079 NEHİRCELL TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B080 NETRA TELEKOMÜNİKASYON ve İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B081 BEŞTEK TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. Kullanılıyor
B082 AVRASYA TELEKOMÜNİKASYON BİLGİSAYAR VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B083 KATRE TELEKOM. HABERLEŞME İLET. HİZM. BİLİŞİM TEKNOLO. SAN. VE Kullanılıyor
B084 KAMU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B085 ÖDEMİŞ İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B086 EMİRSEL TELEKOMÜNİKASYON VE ARACILIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. Korunuyor
B087 MOBİLEKSEN İLETİŞİM BİLİŞİM HİZM. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B089 YCEO İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B090 VERİM TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B091 TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kullanılıyor
B092 İLG İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK ürünLER TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B093 İLG İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B094 YENİ TELEKOM İNTERNET HİZM. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B095 AVENCOM TELEKOM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B097 İZBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B098 EBOS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B099 ESMS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ. Korunuyor
B101 VİZYONNET İLETİŞİM TELEKOM LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B102 BASE TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET HİZM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.. Korunuyor
B103 ELİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B104 NEXUS TELEKOM AŞ. Kullanılıyor
B105 Calltürk Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B106 NETONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Korunuyor
B107 TEKNOTOLYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B108 3K TELEKOM TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B109 ÇAĞRI SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B110 YAŞAM TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B112 MEGA ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B113 gbH İLET. BİLİŞİM HİZM. BİLGİSAYAR YAZILIM TELEKOM. SAN.VE TİC.LTD. Korunuyor
B114 VİRGO TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B115 TELSAM TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ Kullanılıyor
B116 PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B117 BİLGİSMS TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME VE İLETİŞİM LTD. ŞTİ. Korunuyor
B119 KIRMIZI TELEKOM SES HİZMETLERİ VE TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B120 FİBER DSL TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B121 Bugitel Telekomünikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B122 Bu Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B123 Posta SMS Bilişim ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B124 MOBASİS GRUP TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B125 T Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti. Kullanılıyor
B126 Cankat İletişim Ltd. Şti. Korunuyor
B127 Efortnetses Telekom Bil. Tek. Paz. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B128 İLETİX İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Korunuyor
B129 BT Bilişim Hiz. AŞ Kullanılıyor
B131 Mikrotel İletişim ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B132 ORANGES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYDU HABERLEŞME Korunuyor
B133 SAVEGO BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B134 Asistel İletişim Eğitim Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B135 V.A.S. TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B136 AKAR TELEKOM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B137 TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B138 T.O.T TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. Korunuyor
B139 SETAFON İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kullanılıyor
B140 Alfa İletişim Hiz. Paz. Tic. AŞ Kullanılıyor
B141 TESCOM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. Kullanılıyor
B143 HEKSAGON İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B144 Pratik Telekomünikasyon Bilgisayar ve Aracılık Hiz. Tic.San. Ltd. Şti. Korunuyor
B145 Boğaziçi Ses Hizmetleri Ltd. Şti. Korunuyor
B146 Ajans İletişim ve Telekomünikasyon Hiz. Tic. AŞ Kullanılıyor
B147 GLOBALSTAR AVRASYA UYDU SES VE DATA İLETİŞİMİ AŞ Kullanılıyor
B148 Entera İletişim Hiz. AŞ Kullanılıyor
B149 TM ULUSLARARASI ELEKTRONİK BİLGİLENDİRME TELEKOMÜNİKASYON VE Korunuyor
B150 Bircell İletişim Hiz. Ltd. Şti. Korunuyor
B151 Bilge Haberleşme San. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B152 RTEL GLOBAL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B153 MUTLUCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B155 GRİD TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ Kullanılıyor
B156 MOVATEK TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM BİLİŞİM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B157 VERA TELEKOM BİLGİ TEK. İLETİŞİM BİLGİSAYAR BİLİŞİM YAZILIM HİZ.TİC. Korunuyor
B158 ZAGA DANIŞMANLIK İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B159 SUPER UYDU TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ Korunuyor
B160 MOBİLSMS HABERLEŞME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Korunuyor
B161 ÜNİVERSAL BİLİŞİM VE HABERLEŞME HİZ. A.Ş. Kullanılıyor
B162 VOİCE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ Kullanılıyor
B163 İrka Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. Korunuyor
B164 ONLİNE TELEKOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B165 ORB TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B166 Cengiz Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B167 ECATEL TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. Korunuyor
B168 Gedpay Telekomünikasyon AŞ Korunuyor
B169 T FON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B170 VİP HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B171 TEKNOKLAS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B173 Pluss Telekom İletişim Tic. Ltd. Şti Kullanılıyor
B174 Artıada İletişim Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B175 VERA TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B176 Netsa Yazılım Ltd. Şti. Kullanılıyor
B177 AYYILDIZ GSM HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİ HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. Kullanılıyor
B178 Asiasel Telekom ve Sanal Mobil Telefon İlet. Hiz. Tic. Ltd. Şti.” Kullanılıyor
B181 GPN Bilişim Telekomünikasyon Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. Korunuyor
B182 TTM İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ Kullanılıyor
B183 TB Haberleşme Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B184 KÜRECELL İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B185 INFOBIP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B186 EMARKA İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Kullanılıyor
B187 SİNERJİ TELEKOMÜNİKASYON AŞ Kullanılıyor
B188 ATLAS ON-LİNE İLETİŞİM SİS. TİC. A.Ş. Kullanılıyor
B189 DT İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B190 TOPLU SMS ZAMANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B191 ELEKTROHAT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B192 EKONOMİK TELEKOMÜNİKASYON AŞ Korunuyor
B193 AA BEDAVA.NET TELEKOM İNTERNET BİLİŞİM HİZ. SAN. TİC .LTD. ŞTİ. Korunuyor
B194 SÜSLÜNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B195 AKDAĞ İLETİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B196 MORNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. Kullanılıyor
B197 Kobi Telekomünikasyon Ltd. Şti Korunuyor
B198 SKYNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Korunuyor
B199 EBR İletişim Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B200 Bilimcell İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanılıyor
B201 Himnet İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanılıyor
B202 Ramtek Telekomünikasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B203 EMN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B204 CLX NETWORKS AB TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B205 MAYATEK İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B206 LONGSON İLETİŞİM AŞ Korunuyor
B207 Ozy Telekomünikasyon Ve İnternet Hizmetleri İthalat Ve İhracat San. Ve Tic. Ltd. Korunuyor
B208 Apekskom Telekom Hiz. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. Korunuyor
B209 EGETEK BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ Korunuyor
B210 DOĞA TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM BİLGİSAYAR BİLİŞİM SİSTEMLERİ Kullanılıyor
B211 Ayyıldız Sanal Mobil Uydu Haberleşme ve Tel. Hiz. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B212 NETKUR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B213 DİVAN TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B214 ASYA SMS TELEK.BİLİŞİM SİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Kullanılıyor
B215 MARADİT İLETİŞİM AŞ Kullanılıyor
B216 NETCONNECT TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B217 Sazak GSM Haberleşme Tek. San. Tic. Ltd. Şti Kullanılıyor
B218 Acartek Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B219 TÜRKHOST İNTERNET BİLİŞİM HİZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B220 Uğuz Bilişim Teknoloji Hizm. İletişim Dan. Yazılım Bilg. Ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B221 Vitalnet İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B222 Bosnet Bilişim Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B223 ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Kullanılıyor
B224 Mobil Servisleri ve çözümleri Ltd. Şti Kullanılıyor
B225 ULAK İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B226 FLYNET Telekomünikasyon Haberleşme Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B227 DT Telekomünikasyon Ürünleri Ticaret AŞ Korunuyor
B228 E TELEKOM İLETİŞİM HİZ. LTD. ŞTİ Kullanılıyor
B229 Bulutfon Telekomünikasyon San. ve Tic. AŞ Kullanılıyor
B230 Mobiljet Telekomünikasyon Ltd. Şti. Korunuyor
B231 Pasifik Telekom İletişim San. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B232 Global Teknoloji Telekomünikasyon Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B233 Alosms Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Korunuyor
B234 İsobil Bilgisayar ve İnternet Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B235 SipAsist Telekom ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Korunuyor
B236 Modexi Veri Hizmetleri Ltd. Şti Kullanılıyor
B237 İznet Telekomünikasyon Bilişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B238 İn-no Mobil Bilişim Teknolojileri Tic. San.Ltd.Şti Kullanılıyor
B239 JOYNET TELEKOM İNTERNET BİLİŞİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B240 Enkatel İletişim ve Yazılım Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B241 Voxbone Telekomünikasyon ve İletişim Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B242 Yeni Evrensel Telefon İletişim ve Telekomünikasyon Hizm. İmalat San. ve Tic. Ltd. Korunuyor
B243 Organik Haberleşme Teknolojileri Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B244 Foniva Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B245 Sesnet İletişim Telekom Tic. Ltd. Şti Kullanılıyor
B246 Sezgin Telekomünikasyon ve İletişim Hizm. Ltd. Şti. Korunuyor
B247 MCM Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon San. Ltd. Şti. Korunuyor
B248 Goonet Telekomünikasyon Hiz. AŞ Korunuyor
B249 İde Tel Telekomünikasyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Korunuyor
B250 Ayaz Gsm Haberleşme ve İletişim Hizm. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B251 Şahin Haberleşme ve İletişim Hizm. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B253 ESC Haberleşme Sanayi Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B254 Mesaj Merkezi Telekomünikasyon Ltd. Şti. Kullanılıyor
B255 Zeos Telekom San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B256 ATVSMS Haberleşme Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B257 AA Telekomünikasyon Bilişim Teknoloji Sistemleri Ltd. Şti. Korunuyor
B258 Marka SMS Haberleşme Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B259 Küresel Beta Teknoloji Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B260 Sigma Telekom ve Haberleşme Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B261 İncomel İletişim ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. Korunuyor
B262 Roni Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanılıyor
B263 Ayaz Telekomünikasyon ve İletişim Hizm. Ltd. Şti. Korunuyor
B264 Polar BT GSM İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. Korunuyor
B265 AYHAN ÇUBUK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAM İLETİŞİM taahhüt SAN. VE Kullanılıyor
B266 Yu Alo Telekomünikasyon Hiz. Ve Tic. AŞ Korunuyor
B267 Teknoban Telekomünikasyon Teknolojileri AŞ Korunuyor
B268 Perkon İletişim Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. Korunuyor
B269 Ekspress Çözüm Danışmanlık ve İlet. Çöz. Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B270 Asistan Telekom Ltd. Şti. Kullanılıyor
B271 Telsad Telekom Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B272 Can Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Ltd. Şti. Kullanılıyor
B273 Evyapan Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B274 Anlayan Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Korunuyor
B275 11866 Yirmidört Saat Açık İletişim Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B276 Mobicall Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B277 Sanal Santral Telekomünikasyon Tic. AŞ Kullanılıyor
B278 Teknopromer Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B279 Bee Telekomünikasyon Haberleşme ve İnternet Hizm. AŞ Kullanılıyor
B280 Mobil Smart Uydu Sistemleri Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B281 Ayt İletişim Pazarlama Ltd. Şti. Kullanılıyor
B282 TEKNOMOBİL Uydu Haberleşme A.Ş. Kullanılıyor
B283 Şenen Bilişim Teknoloji Haberleşme Hiz. Top. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B284 ENS TELEKOMÜNİKASYON HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. Korunuyor
B285 EASY WORLD CALL TELEKOMÜNİKASYON LTD ŞTİ Kullanılıyor
B286 DoğruSMS Haberleşme Bil. Tek. San. Tic. Ltd.Şti. Kullanılıyor
B287 Alocell Telekomünikasyon AŞ Kullanılıyor
B288 Avek Telekom İnternet İlet. Bilişim Hizm. San ve Tic Ltd Şti Korunuyor
B289 Oz Mobil Telekomünikasyon Ltd. Şti. Kullanılıyor
B290 Cosmoscell Bilişim ve Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B291 Boston Bilgi Bilişim ve İletişim Teknolojileri AŞ Korunuyor
B292 CLI Router Haberlşeme Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti. Korunuyor
B293 Dicle Mesaj Haberleşme Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ Kullanılıyor
B294 HIZNET Telekomünikasyon İlet. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B295 Dsms İletişim Ticaret Ltd. Şti. Korunuyor
B296 Palmyra İletişim Hizmetleri AŞ Korunuyor
B297 Irmak Telekomünikasyon Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B298 Aksa Ses Hizmetleri Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B299 Voippa İletişim Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti. Korunuyor
B300 Türklan Telekom Bilişim ve İnternet Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B301 EPS Telekomünikasyon İletişim Aracılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B302 Efecell Bilişim ve Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B303 vega Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B304 Mobilm Telekomünikasyon Hizm. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B305 Sarıböğürtlen Telekomünikasyon AŞ Korunuyor
B306 Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hi. Ltd. Şti. Korunuyor
B307 Kırmızı Kare İletişim Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B308 Toplucell Haberleşme Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B309 ERCCELL Telekomünikasyon İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B310 TURKFON İletişim Hizmetleri Telekomünikasyon İnternet Ltd Şti Kullanılıyor
B311 ZETA Telekomünikasyon AŞ Kullanılıyor
B312 ABÇ İletişim Hiz San ve Tic Ltd Şti Kullanılıyor
B313 Akıllı Telekomünikasyon Bilgi Sistemleri Tic.Ltd. Şti Korunuyor
B314 Adnet İnternet ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B315 Gold Telekomünikasyon İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B316 Birikim Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B317 Telcoroute Telekomünikasyon Bilgi ve İletişim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B318 Peri Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B319 HRC İletişim Hizm. Telekomünikasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B320 Gusto SMS Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizm Ltd. Şti. Korunuyor
B321 Esa SMS Haberleşme Bilişim Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B322 Unit İletişim Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B323 Mobilgil İletişim Ltd. Şti. Kullanılıyor
B324 TEBİCOM Telekomünikasyon AŞ Korunuyor
B325 ALC MOBİLE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ Kullanılıyor
B326 E NET Dış Ticaret ve İletişim Hiz. Ltd Şti Kullanılıyor
B327 Point Telekom AŞ Kullanılıyor
B328 Libertel AŞ Kullanılıyor
B329 Ay-Telko Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B330 Vuxplus Veri Hizmetleri Ltd. Şti. Korunuyor
B331 Corvass Telekom Tic. AŞ Kullanılıyor
B332 Vitamin Mobil Medya İletişim Hizm. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B333 Yenivizyon Telekom İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B334 Adatanet Telekomünikasyon Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B335 21. Yüzyıl Telekomünikasyon Tic. A.Ş Korunuyor
B336 AFM BİLİŞİM Ltd. Şti. Korunuyor
B337 Mobilkent İletişim Hizmetleri San. Tic. Ltd Şti Kullanılıyor
B338 Cazipsms Haberleşme ve İletişim Teknoloji Ltd. Şti. Korunuyor
B339 DNZ İletişim ve Haberleşme San. Tic.Ltd.Şti Korunuyor
B340 GLOBAL HABERLEŞME AŞ Kullanılıyor
B341 IBTC Telekomünikasyon San. Tic Ltd. Şti Korunuyor
B342 Telekomat Haberleşme ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Korunuyor
B343 Ozy Telekomünikasyon Ve İnternet Hizmetleri İthalat Ve İhracat San. Ve Tic. Ltd. Korunuyor
B344 KOMTRAST TELEKOM İNTERNET BİLİŞİM VE İLETİŞİM TİC AŞ Kullanılıyor
B345 MTCTR Memorex Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kullanılıyor
B346 Target Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B347 POLİFON TELEKOMÜNİKASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kullanılıyor
B348 Extranet İletişim Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B349 Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş Kullanılıyor
B350 LABİRENT BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ Kullanılıyor
B351 Sonet İnternet Erişim Hiz. San. Tic LTD ŞTİ Kullanılıyor
B352 TELCO DİGİTAL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ Ltd. Şti Kullanılıyor
B353 Dinamik Telekomünikasyon Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti Kullanılıyor
B354 Bir Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd Şti Kullanılıyor
B356 Uslucan Telekom Haberleşme ve İletişim AŞ Kullanılıyor
B357 216 Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Telekomünikasyon Paz. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti Kullanılıyor
B358 Telnet Telekom Hizmetleri AŞ Kullanılıyor
B359 Güç Telekom Medya ve İletişim Tic. AŞ Kullanılıyor
B360 Medium Telekomünikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kullanılıyor
B361 PELICELL TELEKOMÜNİKASYON AŞ Kullanılıyor
B362 Did Telekomünikasyon AŞ Kullanılıyor
B363 Bringo Telekomünikasyon AŞ Kullanılıyor
B364 Nida Telekomünikasyon Hizm. A.Ş Kullanılıyor
B365 BAŞAKCELL TELEKOM VE İLETİŞİM HİZ. AŞ Kullanılıyor
B366 NETSES TELEKOM HİZMETLERİ A.Ş. Kullanılıyor
B367 MADALYON TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B368 VİRATEL TELEKOMÜNİKASYON VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kullanılıyor
B369 SESNET İLET. HİZM. VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kullanılıyor
B370 NUR KARMED SMS HABERLEŞME VE İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON TİC. Kullanılıyor
B446 mas gsm Kullanılıyor
B447 Possedion Telekomünikasyon AŞ Kullanılıyor
B448 Trabzonspor Telekomünikasyon Dan. ve Ser. Hiz. Tic. AŞ Kullanılıyor

Hosting işi neden Yapılmalıdır ? Nasıl yapılmalıdır ilham verici konu..!

Henüz internet siteniz yoksa, bir internet sitesi sahibi olmanın lüzumluğunu sorguluyorsanız yada bu yatırımın maliyetleri ile alakalı kafanızda soru işaretleri mevcutsa hepsini unutun.
Sizinle amacıyla bir internet sitesi sahibi olmanız lüzumluğu, şahsi çalışmalarınız ya da işletmenizi varolduğu çevrenin dışında çok daha geniş kitlelere nasıl ulaştırabileceğiniz ile alakalı ilham verecek 10 ipucu paylaşıyoruz. Bugün bir internet sitesi sahibi olmanızın size yaratacağı katma değer ve işletmenize sağlayacağı, daha evvelce sahip olmadığınız pozitif geri dönüşümler ile görülmemiş bir dünyanın kapılarını açmanıza imkân tanıyan fırsatları değerlendirme vakti.

Geniş Kitlelere Ulaşabilirsiniz
Kaydettiğiniz alan adı ile eş güdümlü bundan sonra size özel çevrimiçi bir adres sahibi oldunuz. Artık bu alan isminizi kullanarak internet sitenizi yaşama geçirebilirsiniz. Yayınlayacağınız internet sitesi ile yalnızca çevrenize değil, çok daha geniş kitlelere, bütün dünyaya erişebilirsiniz. Bu internet sitesinin içeriği tamamıyla amacınıza ve işinize bağlı olarak çoğu hususta olabilir. Mesela bir işletme sahibiyseniz ürün ve hizmetlerinizi amaç kitleniz ile buluşturabilirsiniz.

Web sitesi kurmanız sizi olmasından daha çok şahsa ulaştıracak, çalışmalarınıza ya da ticari gelirlerinize olumlu katkılar sağlayacaktır.

Online Portfolyonuzu Yayınlayabilirsiniz
Yaratıcı çalışmalarınız, makaleleriniz yada paylaşmak dilediğiniz veriler mi var? Sadece sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak ulaştığınız belirli dost kitlenizin dışına çıkın ve bunları bütün dünyaya açın.

İnsanlar arama motorları vasıtasıyla aradıkları bilgiye ulaşırken ziyaret ettikleri adreslerden biri olabilirsiniz. Yada yaptığınız işleri çevrimiçi portfolyo sitenizden yayınlayarak iş görüşmelerinde bir ismim önde olabilir, kariyerinizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

Web siteniz olması ve ortamında kariyerinizde yaptığınız çalışmaların yer alması iş bulmanızı kolaylaştırabilir, şirketlere karşı sahip olduğunuz imajı güçlendirir ve sizi rakiplerinizden bir ismim öne taşır.

Kendi Alan Adınızla Bir E-posta Sahibi Olabilirsiniz
Günümüzde herkes tanınmış detaylı e-posta servis sağlayıcılarını kullanmakta ve yazışmalarını bu e-posta adresleri üzerinden gerçekleştirmekte. Siz, kaydetiğiniz alan isminizin uzantısı ile bir e-posta adresi oluşturabilir, yazışmalarınızı bu adres üzerinden gerçekleştirerek, akılda kalıcı, daha profesyonel görünen bir imaja sahip olabilirsiniz. Mesela: benimepostam84@gmail.com gibi bir e-posta adresi yerine emre@alanadiniz.com gibi bir e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Her Zaman Ulaşılabilir Olursunuz
Bir internet sitesi kurduğunuzda, yayınladığınız veriler yada şirketinize ait mamüller siz tatilde olsanız da her an herkes yönünden görüntülenebilir, her halde ve her saatte ulaşılabilir olursunuz. Yayınladığınız internet sitesi bir e-ticaret sitesi ise mamüllerinizi 24 saat süresince ulaşılabilir duruma getirerek satış yapabilirsiniz. Bu sayede her vakit açık bir mağazaya sahip olursunuz.

İnsanlarla Etkileşim Kurabilirsiniz
Kuracağınız internet sitesi üzerinden insanlarla etkileşim kurabilirsiniz. Etkinlikleriniz, fotoğraflarınız yada değerlendirmelerinizi paylaşarak insanların bunlara katılmasını, etkileşimde bulunarak yorumlarını iletmelerine imkân tanıyabilirsiniz.

Yada internet sitenize ekleyeceğiniz bir etkileşim formu aracılığı ile sizinle etkileşim kurmalarını sağlayabilirsiniz.

Online Pazarlama Yapabilirsiniz
İnternet, daha evvelce sahip olmadığımız görülmemiş bir pazarlama dünyasının kapılarını size açıyor. Gelişen teknoloji ve mobilite ile eş güdümlü her gün 2,5 milyardan çok insan internette sörf yapıyor. Web siteniz üzerinden ürün, servis, hizmet, şahsi çalışmalarınız gibi her türlü hedefe yönelik pazarlama yapabilirsiniz. Üstelik bu olabildiğince düşük bütçeli bir teknik olup basitçe ve süratlice geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayacaktır.

Destek Verebilirsiniz
Sattığınız mamüller, sunduğunuz servisler, yaptığınız freelance çalışmalar ya da değişik her türlü amacınıza yönelik insanların size ulaşabileceği, soru sorabileceği ve destek alabileceği bir internet sitesi yayınlayabilirsiniz. Bu da maliyetlerinizi düşürerek, vakitdan tasarruf etmenizi ve çevrimiçi olarak müşterilerinize destek vermenize imkân sağlayacaktır.

Fotoğraflarınızı Yayınlayabilirsiniz
Amatör ya da profesyonel bir fotoğrafçı mısınız? Çektiğiniz fotoğrafları yalnızca sosyal medyada mı paylaşıyorsunuz? Çektiğiniz o görkemli kareleri bütün dünya ile paylaşın, isminizi fotoğraf sanatınızla eş güdümlü bir marka durumuna getirerek duyurun.

Böylece çok daha kısa sürede çok daha çok şahsa erişerek eserlerinizin tanınmasını sağlayabilirsiniz.

Online Rezervasyon Alabilirsiniz
Hizmet pazarında iş yapıyorsanız işinizi ilerletmek ve daha çok müşteriye ulaşmak amacıyla yayınlayacağınız internet siteniz üzerinden çevrimiçi rezervasyon alabilirsiniz. Bir restoran, butik otel, vasıta kiralama, emlak yada değişik ne tür hizmet verdiğinizin önemi yok. Sunduğunuz hizmeti daha çok şahsa ulaştırmak ve çok değişik lokasyonlardaki bireylerin sizi keşfetmesini sağlayarak rezervasyon alabilirsiniz. Böylece hizmet ağınızı genişletebilirsiniz.

Web Sitesi Yayınlamak Kolay ve Düşük Maliyetlidir
Bir internet sitesi sahibi olmak bundan sonra olabildiğince düşük maliyetli bir yatırımdır. Fiziksel bir büro yada mağaza açmak amacıyla yapmanız lüzumen yatırımın kat kat altında olabildiğince ufak rakamlara bir internet sitesi yayınlayabilirsiniz. Sadece bir alan adı kaydetmeniz ve internet sitenizi yayınlayabilmek amacıyla bir hosting hizmetine sahip olmanız yeterlidir. Bu maliyetler ise genelde senelik olmasından bir kere aldığınızda en az 1 sene yeniden ödeme yapmanıza da lüzum olmayacaktır.

Buna bir numune vermek lüzum görülürse Türkiye’nin önde gelen hosting ve alan adı şirketi olan hostunuz, senelik yalnızca 9,99$ karşılığında yüksek süratli SSD disk altyapısına sahip bir hosting hizmetine sahip olmanızı sağlar. Üstelik 7 gün 24 saat sundukları telefon ve ticket desteği ile lüzumsinim duyduğunuz her an sorularınızı yanıtlamaya hazırlar.

Siz ise bu süreçte yalnızca işinize ve internet sitenizin konusuna odaklanmak kalır.

Zimbra mail server kurulumu ubuntu 14.4

Gereksinimler:

 • Ubuntu Server 14.04 – 64bit
 • root yetkisi
 • 25 GB Depolama
 • 4 GB Ram

Bu kurulumda kullanılacak bilgiler:

Domain : tapsin.net IP     : 192.168.1.11

Mail   : mail.tapsin.net 

1) apt-get install libgmp10 libperl5.18 unzip pax sysstat sqlite3 dnsmasq

Gerekli paketleri yükledikten sonra DNS server’i konfigure edelim.

2) nano /etc/hostname
2. maddedeki kodu girerek içerisini silip tapsin.net yazıyoruz.

3)  nano/etc/hosts
3. maddedeki komutu girerek içine 192.168.1.11 tapsin.net mail satırını girerek kaydedip çıkıyoruz.

4) nano /etc/dnsmasq.conf komutunda ise 

server=192.168.1.11
domain=tapsin.net
mx-host=tapsin.net, mail.tapsin.net, 5
mx-host=mail.tapsin.net, mail.tapsin.net, 5
listen-address=127.0.0.1

yazıp kaydediyoruz.

5) sudo reboot diyerek yeniden başlatıyoruz. 

6) wget https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz


tar -xvf zcs-8.6.0_GA_1153.UBUNTU14_64.20141215151116.tgz

cd zcs*


Komutunu girerek zimbrayı indirip çıkartmış oluyoruz.

7) ./install.sh diyerek yükleme işlemini başlatıyoruz.

8) zimbra-dnscachehariç hepsini yüklüyoruz. kurulum esnasında menü geliyor önce 7 sonra 4 basarak Admin passwordunu değiştirdikten sonra kaydediyoruz.

9) Zimbra kuruldu. Test edelim. 

su – zimbra 

zmcontrol status komutlarını girerek durumunu kontrol ediyoruz. çalışmıyor ise
zmcontrol start diyerek çalıştırıyoruz.

mail panel: https://192.168.1.11/  admin panel : https://192.168.1.11:7071