Linux klasörlerde dosya boyutuna göre listeleme

find / -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $5 “: ” $9 }’ |sort -n

100 Mbyte den büyükleri tüm dizinleri gösterir.

KategorilerGenel