Türkiye’de Genişbant Internet Erişim Pazarında Kablo ve Fiber Erişim Payı Yok Denecek kadar Az…

OECD ülkelerine kullanılan teknolojiye göre genişbant abone dağılımına bakıldığında DSL’nin halen en popüler teknoloji olduğu ve pazarın % 60’ını aldığı görülmekle birlikte Fiberin ve Kablonun yaygınlaştığı ve pazardaki payının % 38’e kadar arttığı görülüyor. Türkiye’de kullanılan teknolojiye göre genişbant abone dağılımına bakıldığında ise bu oranlar DSL’de % 97,3, Kabloda % 2,3 oluyor. Türkiye’de Genişbant Internet Erişim Pazarında Kablo ve Fiber Erişim Payı yok denecek kadar az olup rekabetin bu pazarda oturtulamadığının açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bilişim sektöründe ( ICT Sektörü) “ Genişbant Internet Erişim” aboneliklerinde farklı teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojiler arasında XDSL, Kablo Modem, Fiber ve diğer erişim teknolojileri yer alıyor. Dünyada son yıllarda mobil teknojiler ortaya inanılmaz erişim hızları ile çıkıyor. Bu hızlar her ne kadar Mobil Genişbant Erişim’i çekici kılıyor olsada son yıllarda basit bakır kablo haricinde Kablo ( Twisted Pair) ve Fiber erişime beklenenin daha ötesinde önem verildiği ve aboneliklerinin toplam genişbant aboneliği içerisinde hatırı sayılır bir yüzde ile pazarda yer aldığı görülüyor.

Japonya, Kore ve İsveç gibi ülkelerin, büyük avantajlara sahip olduğu bilinen fiber teknolojilere büyük yatırımlar yaparak genişbant içinde fiberin payını oldukça arttırdıklarını sektörde ilgili olan herkes biliyor. Avrupa ülkeleri arasında ise genişbant içerisinde kablo ve fiber erişimin payının % 15,3 olduğunu dünkü haberimizde vermiştik.

OECD ülkelerine kullanılan teknolojiye göre genişbant abone dağılımına bakıldığında DSL’nin halen en popüler teknoloji olduğu görülmekle birlikte Fiberin ve Kablonun yaygınlaştığı ve pazardaki payının arttığı görülüyor. OECD ülkelerinde genişbantta toplam abone sayısı 271 milyona ulaştı. Bunun kablo ve Fiber erişim yüzdesi % 38’dir.

Teknolojiye Göre Genişbant Abone Dağılımı, Haziran 2009

Teknoloji ( Yüzde)
DSL
60
Kablo Modem
29
Fiber+LAN
9
Diğer
2

Kyn: OECD, Haziran 2009

Türkiye’de Durum

Türkiye’de kullanılan teknolojiye göre genişbant abone dağılımına bakıldığında ise BTK verilerine göre bu oranlar DSL’de % 97,3, Kabloda % 2,3 ve diğerleri % 0,4 oluyor.

DSL erişimim hemen hemen tamamı Türk Telekom Grubu alt firmalarından TTNET tarafından sunuluyor. Kabloda ise Türksat ve bazı alternatif işletmeciler veriyor. Bu pazar paylarına göre Türkiye’de Genişbant Erişim Pazarında TTNET’in inanılmaz bir hakimiyeti olduğu ve bir rekabetin maalesef oluşturulamadığı açıkca görülüyor.

Türkiye’de kablodaki oranın AB ülkeleri ve OECD ülkelerindeki oranlara göre çok düşük olmasının kabul edilemeyeceği ve bir an önce buradaki oranların AB ve OECD oranlarına çekilmesi için ilgililerin her türlü çözümü ve önlemi alması gerektiği sonucu çıkıyor.

Türk Telekom özelleştirilirken Kablo TV alt yapı şebekesinin mevcut Türk Telekom şebekesine alternatif olması özelleşmenin en temel şartı olarak kabul edilmiş ve Kablo TV şebekesi Türk Telekom’dan ayrılarak Türksat A.Ş’ye bağlanmıştı. Maalesef genişbant erişimde kabloda alınan yol TTNET’e rakabet olamadı ve istenildiği kadar büyüyemedi. TTNET’in sahip olduğu DSL şebekesine Türksat’ın sahip olduğu kablo şebekesi alternatif olarak ortaya konamadı. Burada ortaya çıkan pozisyon ve durum kablo internet erişim Türkiye’de genişbant pazarının gelişmesine katkıda bulunamıyor.

KategorilerGenel