Plesk Linux Mysql Root Pass

Öncelikle linux üzerinde pleskin mysql admin kullanıcısının şifresini bulmayı görelim

SSH üzerinden sunucunuza bağlandıktan sonra

[root~]# cat /etc/psa/.psa.shadow

8uW1ioezR5g=

Komutu size plesk admin şifrenizi encrypted olarak alabiliyorsunuz. Plesk 10a kadar plesk /etc/psa/.psa.shadow dosyası içerisinde admin şifresini şifrelenmiş olarak saklamaktaydı. Ancak 10 sürümünden sonra

/usr/local/psa/bin/admin –show-password

komutu ile doğrudan şifreyi artık almanıza izin veriyor.

Plesk mysql veri tabanına admin hakları ile bağlanmak için :

mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

komutu kullanılabilir.

Windows plesk üzerinde ise :

%plesk_bin%\plesksrvclient.exe

komutu ile admin şifrenizi güncelleyebilir ya da

“%plesk_bin%\plesksrvclient” -get

komutu ile mevcut şifrenizi görebilirsiniz.

Localhostun’uz da mysql bağlantı yapmaya çalışırken “Access denied/can’t connect to MySQL” hatası ile karşılaşırsanız

%plesk_dir%\mysql\data\ adresinde yer alan my.ini dosyasının [PleskSQLServer] bölümüne skip_grant_tables=1 ekleyiniz Plesk SQL Server’ı yeniden başlatın.

Şifreniz bir şekilde güncellemeden dolayı Mysql server admin kullanıcısını etkilemediyse :

%plesk_dir%\mysql\data\ adresinde yer alan my.ini dosyasının [PleskSQLServer] bölümüne skip_grant_tables=1 ekleyiniz Plesk SQL Server’ı yeniden başlatın. Ardından

command prompt üzerinde :

%plesk_dir%\mysql\bin\mysql.exe -P8306 mysql

çalıştırdıktan sonra

mysql> update mysql.user set password=password(‘NEWPASSWORD’) where user=’admin’;

komutu ile admin kullanıcısının yeni şifresini belirleyip ekranı kapatabilirsiniz.

Her iki işlemi yaptıktan sonra skip_grant_tables=1 parametresini [PleskSQLServer] bölümünden %plesk_dir%\mysql\data\my.ini dosyası içerisinde silmeyi unutmayın ve pleski işlemleriniz bittiğinde yeniden başlatın.

KategorilerGenel