ERATOSTHENES ELEĞİ (ASAL SAYILARI BULMA ALGORİTMASI)

Asal sayılar Kendisi ve 1 den başka böleni olmayan sayılara denir.2 3 5 7 11 13 17 vb… Bu Asal sayıları bulan metodlardan veya algoritmalardan en hızlısı Eratotenes eleğidir.Bu algoritmada 2 de itibaren sayının kareköküne kadar olan kısımda herbir sayının kendisi kadar olanı ekleyip o sayıları 0 ladığımız zaman geriye kalan sayılar asal sayılardır.İşte gerçeklenmesi…

#include
#include using namespace std;
main()
{
float b;
int *p,a,c,d;
cout<<”Hangi Araliga Kadar Asallari gormek istersiniz:”; cin>>a; b=sqrt(a);d=b;
p=new int [a];
for(int i=0;i<=a;i++) p[i]=i;p[0]=0;p[1]=0; for(int i=2;i<=d;i++) { c=i*i; for(int j=c;j<=a;j+=i) p[j]=0; } for(int d=0;d<=a;d++) { if(p[d]!=0) cout<

KategorilerGenel