PHP Mail Gönderme

Kod buraya yetmiyor onun yerine:) bir yere yükleyim.

https://rapidshare.com/files/2887969236/phpmailer.rar

bunu indir içindeki mail.php dosyasını kendi sitenin olduğu yere at. sonra

IsSMTP(); // Mailimizin SMTP ile gönderileceğini belirtiyoruz
$mail->From = “user@domain.com”; //Gönderen kısmında yer alacak e-mail adresi
$mail->Sender = “user@domain.com”;
$mail->ReplyTo = “user@domain.com”;
$mail->FromName = “PHP Mailer”;
$mail->Host = “smtp.domain.com”; //SMTP server adresi
$mail->SMTPAuth = true; //SMTP server’a kullanıcı adı ile bağlanılcağını belirtiyoruz
$mail->Username = “user@domain.com”; //SMTP kullanıcı adı
$mail->Password = “password”; //SMTP şifre
$mail->WordWrap = 50;
$mail->IsHTML(true); //Mailimizin HTML formatında hazırlanacağını bildiriyoruz.
$mail->Subject = “Deneme Maili”; // Konu

//Mailimizin gövdesi: (HTML ile)
$body = “Bu mail bir deneme mailidir.

SMTP server ile gönderilmiştir.”;

// HTML okuyamayan mail okuyucularda görünecek düz metin:
$textBody = “Bu mail bir deneme mailidir. SMTP server ile gönderilmiştir.”;

$mail->Body = $body;
$mail->AltBody = $text_body;

$mail->AddAddress(“tapsin@tapsin.net”); // Mail gönderilecek adresleri ekliyoruz.
$mail->AddAddress(“hedef@domain.com”);

if ($mail->Send()) echo “Mail gönderildi”;
else echo “Mail gönderimi başarısız”;

$mail->ClearAddresses();
$mail->ClearAttachments();
?>

KategorilerGenel