Yüksek hitli siteler için Mysql Ayarları my.cnf

Bildiğiniz üzere mysql çok yüklü sitelerde gereken ayarlar yapılmadığı yada doğru şekilde düzenlenmediği zaman donmalar hatta mysql sunucusunun kapanmasına yol açmaktadır.

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki ideal config dosyasını siler ile paylaşıyorum.

[MySQLD]
port=3306
basedir=MySQL
datadir=MySQL\\Data
default-character-set=utf8
default-storage-engine=INNODB

query_cache_size=8M
table_cache=512
tmp_table_size=7M
thread_cache=32
thread_cache_size = 8
thread_stack=196608
binlog_cache_size=32768
net_read_timeout=30
net_retry_count=10
net_write_timeout=30
thread_concurrency=10

myisam_max_sort_file_size=100G
myisam_max_extra_sort_file_size=100G
myisam_sort_buffer_size=64M

innodb_additional_mem_pool_size=256M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
innodb_log_buffer_size=32M
innodb_buffer_pool_size=32M
innodb_log_file_size=10M
innodb_thread_concurrency=8

key_buffer=4M
key_buffer_size=256M
max_allowed_packet=1M
sort_buffer=256M
net_buffer_length=4K
read_buffer_size=2M
read_rnd_buffer_size=8M
sort_buffer_size=256M

max_connections=5000

skip-locking
skip-name-resolve

old_passwords=1
[client]
port=3306

KategorilerGenel