Mistik güçler

Foton kuşağı çocukları tahmin edilen zaman diliminden evvel kuantum dünyasının gizemli yolculuklarında olgunlaşma dönemine girdiklerini biliyor muyuz? Mistik güçlerin gizemi geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam etmesine rağmen, gereken olgunluk safhasına harcanması gereken zaman dilimi maalesef yeterli olmadığını bilmemizde yarar var sanırım. kuantum sanat Mucizevî bilgilerin hak edilmeden kazanılmasını hayal eden bir takım kişiler, bulundukları makamın çok ötesinde bulunan dördüncü boyut ve beşinci boyutların düşünce gücüne eriştiklerini zannetmeye başladılar. Saf istek duygularından uzak maddesel düşünce gücüyle manevi duygulara erişebilmenin yanlışlıklarını yapmaya devam ederlerse, sonu hüsran olan neticelere maruz kalacaklarını hatırlatmakta fayda var sanırım. Mistik güçlerin içinde yoluna yön arayanlar, hak ettikleriyle yetinmedikleri takdirde halüsinasyon görmeye başladıklarını biliyor muyuz acaba? Dördüncü boyut ve ötesinin çekici gücünü hissetmenin gerekliliğini yapmadan, hayal dünyasında yaşamanın kendimizi kandırmaktan başka ne işe yaradığını düşünmemizde fayda var sanırım. Mucizevî bilgilerin mistik düşünce yapısını hazmetmek için çaba sarf etmek yerine, saf istek duygularından uzak yaşam biçiminin bizleri nereye götüreceğini sanıyoruz bilen varsa bana söylesin.

Düşünce Gücü – Manevi Duygular – Pratik Zekâ – Sınırsız Enerji – Amel – Saf Enerji

Mistik düşünce sanatı, metafizik kurallarının dışında madde ve maneviyat ilişkisinin eşdeğer oranda kullanılmasını sağlamakla uygulanabilecek bir tekniktir. Düşünce gücünün gayeleri maddesel istekler gibi hissedilmesine rağmen, manevi duygularla beslenen keşif gücüne ihtiyaç vardır. Pratik zekânın gelişimini sağlayan, düşünce gücü kapasitesinin üstün meziyetleridir. Maddesel düşüncenin dördüncü boyutta yetersiz kaldığı zaman diliminde, Sabır ve inanç içinde pratik zekânın yardımıyla süreklilik gösteren saf istek duyguları pozitif enerjinin uygulanmasını sağlar. Aslında anlaşılması çok basit bir denklemin uygulama sanatından bahsettiğimizin farkındasınız sanırım. Beyin dalgalarının pozitif enerji sayesinde sınırsız enerji üretimi yapmasının mümkün olduğunun bilincinde olmalıyız. Hak edilen neticeyi almanın tek yolu amel (icraat, amel, saf enerji uygulama sanatı) olduğunu bilmeliyiz. Manevi duygular, her kişi tarafından zaman içinde hissedilen duygu biçimidir. Düşünce gücü pozitif enerji üreten saf enerji yüklü beyinler, psikokinezi olanlarına yatkın beyinlerdir. Altıncı hisleri üstün olan kişilikler, telepatik güçlerin kullanımına açık beyinlere sahiptir. Halk arasında, ameli temiz kişiliklerin saf enerji gücünden bahsedildiğini duymuşunuzdur sanırım. Manevi duyguları yoğun olanların dünyasına hoş geldik diyelim isterim elbette ya siz?

Sabır Ve İnanç – Parapsikoloji – Pozitif Değişim – Egoizm – Hayatın İşaretleri

Anneler günü için şiirler yazan bir çocuğun ailesine olan bağlarındaki inanç, manevi duygularını açığa çıkarmasını sağlamış sayılır. Pozitif değişimin sağlanması için negatif olguların oluşması gerekir elbette. Henüz gelişmemiş negatif düşünce yapısının sağlanması, tercih edilen gelişim şekli olmalıdır. Problemlerin oluşmasını önlemek, gelişimin pozitif yönde oluşması anlamına gelir. Tedbiri elden bırakmamak anlamına gelen bu davranış biçimi, hayatın işaretleri arasında yer almalıdır. Parapsikoloji alanında eğitim veren uzmanların tavsiyeleri arasında en önemli vurgulama yaptıkları gerçek ilaç, kişinin kendine olan sabır ve inancı olmalıdır. Öz güven eksikliği çeken kişiliklerin egoizm olgusundan arınmalarını sağlamak amacıyla, pozitif enerji üretmeleri ve kullanmaları beklenilir. İrade gücü yardımıyla yapılabilen değişiklikleri hazmetmek isteyenlere yardımcı olacak çevreye ihtiyaç olduğunu bilmemiz gerekir. Pozitif değişime ihtiyaç duymanın bir başlangıç olduğunu hepimiz kabul ediyoruz ancak uygulama safhasında gereken yardım elinin ihtiyacını karşılamak birilerinin görevi olduğunun bilincinde olmalıyız. Sabır ve inanç içinde olan kişilerin pozitif değişim sürecinde ihtiyacı olan desteği sağlamak biz ebeveynlerin görevi olduğunu söylemek isterim. Hayatın işaretleri bazen aşağısını gösterirken, sabırlı olmakla bazen yukarı gösterebilir. Bu gün benim başıma gelen yarın birilerinin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir ki?
Egoizmi bir kenara bırakarak, paylaşım zincirindeki yerimizi almakta gecikirsek, vay halimize diyelim. Saf istek duygularını hak edenlerin üstün meziyetlerine erişebilmenin hayaliyle yaşamaya devam ederken, bir nebze olsun sabır ve inanç içinde hayatımıza yön vermek hepimize nasip olsun dileklerimi kabul edeniz lütfen.
Mistik güçlerin gizemi içinde boğulmaktansa, hayatın gerçekleri arasındaki bahşedilen nimetlerin kıymetiyle mutlu olmaya bakalım derim. Manevi duyguların paylaşım zincirinde bulunan coşkusundaki mucizevî bilgilerin hissettirdiği, hayatın işaretleri arasında var olan saf enerjiyi üretmeye devam edelim.
Mutluluk sanatı uygulaması kolay olmasına rağmen, yanlış adreslerde aramaya başladığımız sevgi rüzgârının içimizde fırtınalar kopardığını hissetmemek biraz ayıp olmuyor mu dersiniz.

Sanat eleştirmeni Parapsikoloji araştırma uzmanı Ahmet Nuray

Kaynakça: Kuantum düşünce parapsikoloji düşünceleri beyin gücü gurubu başkanı Ahmet Nuray, olumlu güçlerin gizemi ve dördüncü boyuttaki mucizevî bilgilerin saf istek duyguları içinde bulunan pratik zekânın sınırsız enerjisi amel arşivinden alınmıştır.

Not: Sabır ve inançla yaşamını sürdürenleri bekleyen mükâfatların hayat işaretlerini konu alan makale dizisine çok yakında faydalı bilgiler makale köşesinde başlayacağız. Astral seyahat yapan düşünce gücü kullanıcıların çarpıcı açıklamalarına yer vereceğimiz makale yazılarını, kuantum ile sanat bölümünde bulabilirsiniz. Gelecek makalelerde ricada bulunduğunuz konular üzerine yazmamızı istediğiniz konu başlıklarından foton enerji, foton kuşağı çocukları, beşinci boyut, beşinci kuvvet ve kara deliklerin gizemi, psişik güçlerin kullanımı ile telekinezi olaylarının gerçek yüzünü açıklamaya devam edeceğimizi bilgilerinize arz ederim.

Kuantum düşünce gücü gurubu adına Ahmet Nuray

Not: Mistikle başlayan merakların konusuna meyillenen insanoğlunun, bilinmeyenlere olan ilgisinin uzunca bir zamandan beri devam ettiğini hepimiz çok iyi biliriz. Günümüzdeki mucizeleremizin varlığına inanmak isteyenlerimizin sayıları nedense küçümsenmeyecek kadar artmış durumdadır.
Telekinezinin çekim alanında kalanlarımızın renkli dünyaları merağına akıl sır erdirmek mümkün değil herhalde. Dördüncülüğe yükselişin hayaliyle yanıp tutuşanlarımız, hak edilen değerleri keşfetmek yerine; sadece mümkümü olmayan arzularının etkisiyle hareket etmesinde büyük sakıncaların olduğu bir gerçektir. Duygusallığa geçişin sehayatinde, astrallığın önemli bir yeri olduğunu da unutmamak gerekir. Ancak, gerekli alt yapısının oluşmamış kişiliklerin bu türdeki uğraşları tamamen hayal olarak kalacaktır. Mucizevileri meraklananların ne yapmak istediği anlaşılır gibi değil sanırım. Yükselen boyutlardaki hazların hazmedilmesi diye bir olgu vardır. Bunun bilinciyle hareket etmenin mümkün olması söz konusu olduğu halde, hayallerin ve gerçeklerin arasında gelip gidenlerin vay haline derim.

Olmayan değerleri kendi içsel benliğinde var gösterenlerin yarınları pek aydınlık olmasa gerek ne nersiniz? Kendini bile kandıranların yoğun düşünce yapısına harcadıkları enerjiler, negatifleşmeden ibaret olacağının altını bir kez daha kalın çizgiyle çizmekte fayda var sanırım affınıza sığınarak. Safça duygularımızdaki pozitifleşme isteklerimizin mucizelerine dikkat çekmekle işe başlayabiliriz elbet.

KategorilerGenel