Courier-IMAP Server Kurulumu.

Courier-IMAP qmail ile çalışan bir IMAP programıdır. http://www.courier-mta.org/download.php#imap adresinden en son sürümünü indiriniz. Biz courier-imap-1.5.3 sürümünü kullanacağız.
Buraya kadar tüm işleri root olarak yapmıştık. Ama bu Courier-IMAP belasını derlemek için ben size artık root olarak yapın diyene kadar derleme işlemlerini (make install demedim 🙂 ) root olmayan bir kullanıcı ile yapın..

# su – ismail

Courier-IMAP’ı make install yapana kadar tüm işleri bu root hakkı olmayan kullanıcı ile yapacağız.

$ tar -zxvf courier-imap-1.5.3.tar.gz
$ cd courier-imap-1.5.3

(hala root değilim!)
Bazı parametrelerin ne manaya geldiğini açıklayayım.

–enable-workarounds-for-imap-client-bugs
Netscape, IMAP ile bağlandıktan sonra yeni bir eposta geldiği zaman sapıtmakta ve hata vermektedir. Bu hatayı gidermek için bu parametreyi kullanmak şarttır.
–with–authpwd
/etc/password dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authpam
PAM’den kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authshadow
/etc/shadow dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authmysql
MySQL tablosundan kimlik kanıtlama desteği için.
–with-authvchkpw
vpopmail’den kimlik kanıtlama desteği için.

Bir de bu tüm –with’le başlayan ifadelerin –without’la başlayanları da vardır. Anlaşılacağı gibi öntanımlı bazı destekleri vermemek için kullanılırlar.

–without-authldap
ldap desteği vermemek için. Eğer hantal Solaris belası üzerinde courier-IMAP kurmaya çalışıyorsanız kullanın.
–with-waitfunc=wait3
Parametresini de tüm kurulumlara mutlaka ekleyiniz. Solaris kullanıyorsanız Solaris’i yamayın (daha fazla bilgi için: Courier-IMAP FAQ).

$ ./configure –enable-workarounds-for-imap-client-bugs \
–with-authpwd –with-authpam –with-authshadow –without-authmysql \
–without-authldap –without-authvchkpw –enable-unicode

$ make (root degilsiniz !)
$ make check (hata verirse sorun değil)
$ su root (şimdi root olma zamanı ! )
# make install (veya # make install-strip)

Eğer FreeBSD kullanıyorsanız ve pam’den kimlik kanıtlaması yapmak istiyorsanız, /etc/pam.conf dosyasında imap ile ilgili kısmı aşağıdaki gibi olacak şekilde değiştirin:

imap auth required pam_unix.so try_first_pass
imap account required pam_unix.so
imap session required pam_permit.so

öntanımlı olarak courier-imap /usr/lib/courier-imap dizinine kurulur. Hangi modülün desteğinin bulunduğunu anlamak için /usr/lib/courier-imap/etc/imapd.conf dosyasından AUTHMODULES satırına bakmanız yeterlidir. Örnek bir AUTHMODULES şöyledir:

AUTHMODULES=”authcustom authuserdb authpwd authvchkpw”

Courier-IMAP’ı çalıştırmak için

# /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start

komutunu vermeniz yeterlidir.
Courier-IMAP’ı her açılışta çalıştırmak için kullandığınız işletim sistemine göre açılışta programların çalıştırıldığı dosyaya /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start ifadesini ekleyiniz.

KategorilerGenel