DNS Kurulumu ve Detaylı anlatım. By TAPŞIN

DNS KURULUMU

1- DNS Domain Name System(Alan Adı sistemi):

Alan adı sistemi, sunucunun ve ona bağlı istemcilerin internet kayıtlarının tutulduğu bir tür veritabanıdır. Siz bir siteye erişmek istediğinizde, DNS sayesinde hangi site nerde , hangi IP hangi bilğisayara ait olduğu belirlenir, ve istediğiniz yere erişirsiniz.

Bu sistem istemcilerin ve sunucuların isimlerini , alan adını ve IP numarası gibi bilgileri içerir.

DNS yapısı LINUX dosya sistemine cok benzer.Her ikisinin yapısı ağac (tree) şeklinde olup en tepede / kök(root) kısmı vardır. DNS de / (kok) COM ,EDU,GOV, NET gibi alt alanlara(domains) ayrılırken Linux te de /usr /home /var gibi yapılanmaktadır. Tum bu alt alanlar ise (subdomains) baska alt alanları içermektedir. Örneğin students.itu.edu.tr alanını ele alırsak en tepede /(kök) daha sonra “tr” alanı onun alt altında “edu” daha sonra “itu” ve son olarak “students” alt alanı bulunur(yukarıdaki gibi). Şekilden de anlaşıldığı gibi her alan üstündeki alanın(domain) alt alanıdır.

İki cesit ad sunucusu vardır :

Birincil ad sunucusu (primary name server);

İkincil ad sunucusu (secondary name server);

Birincil ad sunucusu bulunduğu alandaki bilgileri dosyalardan toplar.

İkincil ad sunucusu ise bilgileri bölğedeki diğer ad sunucularından toplar. İkincil basladığı zaman ad sunucusuna baglanır ve kendisindeki bilgileri günceller. Bir den fazla sunucuya sahip olmak ta fayda vardır. Çünkü birinci sunucu çalışmaz hale geldiğinde, diğeri çalışmaya devam edebilir.

2- KURULUM

Aşağıda anlatılacak olan kurulum sadece birincil ad sunucusunu kapsamaktadır ve Redhat 6.0 ve 6.1 Linux e göre yazılmıştır. Diğer linux dağıtımlarında dosyaların yerleri farklı olabilir.

DNS için caching-nameserver ve bind , bind-devel, bind-utils adlı programlara ihtiyaçımız var. Bu proğramlar sadece Ad sunucu(Name server) makinasında olması yeterlidir. Sisteminizde caching-nameserver yüklü olup olmadığını anlamak için komut satırında:

# rpm -qi caching-nameserver komutunu verin,

“bind ” icin ise

#rpm -qi bind

#rpm -qi bind-devel

#rpm -qi bind-utils

komutlarını tek tek yazınız.

Eğer bind , bind-devel , bind-utils ,caching-nameserver programları yüklü ise bu programlar hakkında bilgi veren bir yazı çıkacaktır. Yok bunlardan biri kurulu değil ise caching-nameserver için :

” Caching-nameserver için “package caching-nameserver is not installed ”

Bind için “package bind is not installed ” diye bir hata mesajı alırsınız.

Yüklenmemiş programları yüklemek için Redhat 6.1 cd sini takın

sisteme root olarak girin. Cdrom u mount etmek için komut satırında şu komutları yazın:

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

daha sonra

# cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS

yazarak RPMS dizinine geçin ve caching-nameserver kurmak için

# rpm -i caching-nameserver-6.0-2.noarch.rpm

“bind ” bind-devel, bind-utils leri kurmak için ise aynı dizinde

sırayla

# rpm -i bind-8.2.1-7.i386.rpm

#rpm -i bind-devel-8.2.1-7.i386.rpm

#rpm -I bind-utils-8.2.1-7.i386.rpm komutlarını veriniz.

Yukarıdaki versiyon numaraları Redhat 6.1 paketi ile gelendir. Siz kendinizdeki

Versiyon ile değiştiriniz.

3-DNS KONFİGURASYONU

Ayarlara başlamadan önce aşağıdaki bir sisteme sahip oldugumuzu kabul edip ona göre örnek ayarlama yapılacaktır.

Ad sunucusu(Name Server) =ay isimli bilgisayarım ,

İstemciler (hosts) =beyaz,hidiv ,serhat isimli uç tane bilgisayarım var.

Alan adı (Domain Name) =linux.org.tr

IP adresleri:

ay = 192.168.1.1

beyaz = 192.168.1.2

serhat = 192.168.1.3

hidiv = 192.168.1.4

Yukarıdaki tüm makinaların internet bağlantısı olduğu kabul edilmiştir.

bind 8.* versiyonunda konfigurayon dosyalarından biri /etc/named.conf dosyasıdır. Bu dosyada hangi alanlar için kayıt yapılacak, ve bu dosyaların yeri nerede olduğu belirlenir.

Not: ŞİMDİDEN BELİRTİYORUM KONFİGURASYON DOSYALARINDA NOKTALAR ÇOK ÖNEMLİ, BİR NOKTALAMA HATASI SONUCU DNS ÇALIŞMAYABİLİR ve HATAYI BULMAK İÇİN SAATLARCA UĞRAŞIRSINIZ(tecrübe !!)

/etc/named.conf dosyasını ilk olarak bir editorle actığınız zaman

şöyle bir şeyle karşılasırsınız:

*******************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

*****************************************************

burada directory “/var/named”

caching-nameserver ile ilgili dosyaların bulundugu dizini ifade eder.

yukarıda dosyaların /var/named dizininde oldugunu gösterir.

/var/named/named.ca cache dosyasıdır ve internetteki

(root name servers ) (root ad sunucularinin ) listesi yer almaktadır.

ve sürekli olarak yenilenmektedir.

named.local dosyasında :

***************************************************

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1999102802 ; serial

28800 ; refresh

14400 ; retry

3600000 ; expire

86400 ; default_ttl

)

@ IN NS localhost.

1 IN PTR localhost.

***************************************************

/etc/host.conf dosyası içinde

*********************

order , hosts ,bind

*********************

diye bir kısım olması lazım, bunun manası sistem de ad araması

yaparken ilk once /etc/hosts dosyasına bakılmasını orada bulunmazsa

Ad sunucusun(Name server)bakacağını ifade eder.

NOT:

/etc/hosts

dosyasına istemcilerin(hosts) ve ad sunucusunun (Name server) in

IP sini asagıdaki gibi eklemekte fayda vardır:

/************************************************************/

192.168.1.1 ay.linux.org.tr ay (sırayla IP ,tum alan adı ,makina ismi )

192.168.1.2 beyaz.linux.org.tr beyaz

/etc/nsswitch.conf dosyası içinde

********************

hosts: files dns nis

********************

kısmını bulun ve içinde dns seçeneği yoksa ekleyin

/etc/resolv.conf dosyasına

**********************************

domain linux.org.tr

search linux.org.tr

nameserver 192.168.1.1

***********************************

ekledim search satırına aramasını istediğiniz alanlar(domains) ları

ekleyebilirsiniz mesela search kısmına “cslab.itu.edu.tr” ekleyelim

*******************************************

search linux.org.tr cslab.itu.edu.tr

******************************************

daha sonra oslo isimli makinaya telnet cekelim.

# telnet oslo

yazdığınızda Ad sunucusu(Name Server) ilk önce

oslo.linux.org.tr isimli makinayı arar, bulamazsa

oslo.cslab.itu.edu.tr alanında makina adını bakar.

bunun yararı cslab.itu.edu.tr alanındaki bir makinaya

telnet veya ftp çekerken makinanın tum ismini yazmak yerine ,sadece

ismini yazmanız yetecek.

# telnet oslo.cslab.itu.edu.tr

yazmak yerine sadece

# telnet oslo

yazmanız yetecektir. Fakat search satırına çok fazla alan eklediğizde

ad sunucusunun ,aradığı adresi tüm search listesini tek tek deneyecektir.Bu ise zaman kaybına sebeb olur. Çok fazla alan eklememekte yarar var.

Şimdi kendi DNS simizi kurmak icin

/etc/named.conf dosyasıni asağıdaki değistirdim

*******************************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “linux.org.tr”{

type master;

file “linux.org.tr”;

notify yes;

};

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “192.168.1”;

notify yes;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

**********************************************************************

zone ” linux.org.tr”

ve

file ” linux.org.tr”

yazılı kısımda alan adının linux.org.tr oldugunu

ve alan ile ilgili kayıtların tutulduğu dosyanın /var/named/linux.org.tr

oldugunu bildirir.

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”

kısmında bu ifade aranılan adresin IP adresi ile ulasmayi saglar

dikkat edileceği gibi tersten yazılmıstır. Siz buraya kendi IP nizi

yazmalısınız mesela 160.75.2.1 gibi IP numaraya sahipseniz son noktadan

sonrası kısım dahil edilmez. ” 2.75.160.IN-ADDR.ARPA “{

şeklinde yazmanız gerekmektedir bu kayıtlar ise “/var/named/192.168.1 ” dosyasında bulunmaktadır.

Şimdi bu dosyaların içeriğine bakalım:

/var/named/linux.org.tr dosyasi

*******************************************************************************

@ IN SOA ay.linux.org.tr. root.ay.linux.org.tr.(

1999110401 ; serial

3600 ; refresh

900 ; retry

1209600 ; expire

43200 ; default_ttl

)

@ IN MX 5 ay.linux.org.tr.

@ IN MX 10 beyaz.linux.org.tr.

@ IN NS ay.linux.org.tr.

ay IN A 192.168.1.1

beyaz IN A 192.168.1.2

istanbul IN CNAME beyaz

serhat N A 192.168.1.3

hidiv IN A 192.168.1.4

www IN CNAME ay

ftp IN CNAME beyaz

irc IN CNAME ay

ay IN TXT ” TÜRKİYE LİNUX KULLANICILARI ”

*****************************************************************************

“@” notasyonu alan adına işaret etmektedir .Benim makinada bu değer

@=linux.org.tr demektir.

DIKKAT!! isimlerin sonundaki “.” yi kesinlikle unutmayin!!!

“.” ismin bittigini belirtir

Eğer nokta koymazsanız!! makina adına ikinci kez alan adı ekleyecektir.

hidiv.linux.org.tr.linux.org.tr gibi bir hata almanız kaçınılmazdır.

SOA(Start Of Authority)=Yetkili sunucu demektir. yani sistemin

kayıtlarının tutulduğu makinadır burada ana makinamız(Server) “ay” dır

“root.ay.linux.org.tr” yetkili kişinin mail adresidir

bunu root@ay.linux.org.tr diye değiştirebilirsiniz

A (Address)=Makinanın internet adresi demektır

beyaz IN A 192.168.1.2

beyaz isimli makinanin IP sinin 192.168.1.2 oldugunu ifade eder.

MX (Mail Exchanger)= Gelen postaların hangi makinaya geleceğini bildirir.

MX den sonraki sayı ,postayı ilk alacak makinanın önceliği belirler. En kücük olan sayının onceliği daha fazladır. Bizim sistemde gelen postalar ilk basta

ay.linux.org.tr(MX =5) adresindeki makinaya alınacak. Eger o makina çalışır durumda değilse beyaz.linux.org.tr(MX=10) adresindeki makinaya iletilecektir.

CNAME (Canoncial Name)=Aynı bilgisayara birkaç farklı isim vermek icin kullanılır. Yukarıda oldugu gibi “www.linux.org.tr” adresine bağlanan kişi

aslında ay.linux.org.tr adresine bağlanıyor. Eğer bu “www” kısaltması olmasaydı , sizin web sayfanıza bağlanmak isteyen herkesin sizin ana sunucunun ismini veya IP nizi bilmesi gerekti :-))

TXT = ifadesi ile sizin bulunduğunuz alan hakkında bilgi verir.

Siz komut satırında

nslookup -query=any linux.org.tr. yazdıgınızda görebilirsiniz.

Yukarıda;

******************

istanbul CNAME beyaz

**********************

kısmında beyaz makinasınında beyaz makinası aynı zamanda istanbul ismine

sahiptir. Böylece istanbul ismiyle beyaz adlı makinaya ulaşılabilir.

HINFO(Host INFOrmation) =bilgisayar hakkında bilgi verir,iki kısımdır. İlk kısimda donanim ozelligi ikinci kısımda isletim sistemi nin ozelliğini bildirir.

********************************************************************************

1999110401 ; serial :(seri numarası)

3600 ; refresh :(Kayıtların yenilenme süresi)

900 ; retry : İkincil sunucu ana sunucuya ulasamassa ne kadar süre sonra

tekrar baglantı kurmaya calısacağı zamanı bildirir.(Saniye olarak)

1209600 ; expire : ikinci sunucu birinci sunucuya bağlantı sağlayamadığı

zaman kendi bilgilerini ne zamana kadar bekletecegini belirtir.

43200 ; default_ttl :Cache alınan bilginin ne zamana kadar cache tutulacağını belirtir.

********************************************************************************

“linux.org.tr” dosyasıyla işimiz bitti sayılır.

Şimdide /var/named/192.168.1 dosyasını inceleyim

********************************************

@ IN SOA ay.linux.org.tr. root.ay.linux.org.tr. (

1999110401 ; serial

3600 ; refresh

900 ; retry

1209600 ; expire

43200 ; default_ttl

)

@ IN NS ay.linux.org.tr.

1 IN PTR ay.inux.org.tr.

2 IN PTR beyaz.linux.org.tr.

3 IN PTR serhat.linux.org.tr.

4 IN PTR hidiv. linux.org.tr.

***************************************

NS (Name Server) ad sunucusunun adını belirtir.

PTR(PoinTeR) makinaların isimlerine isaret eder.

4 PTR hidiv.linux.org.tr.

4 192.1687.1.4 dun kisaltmasıdır. Burada 192.168.1.4 nolu IP

hidiv.linux.org.tr.tr adresine isaret etmektedir.

ve son dosya olarak ,

/var/named/named.local dosyasını aşagıdaki gibi

/***************************************************************/

@ IN SOA localhost. root.localhost. (

1997022700 ; serial

28800 ; refresh

14400 ; retry

3600000 ; expire

86400 ; default_ttl

)

@ IN NS ay.linux.org.tr.

1 IN PTR localhost.

/****************************************************************/

olarak değistirdik.

4- SON TEKRAR

Hemen hemen bitti sayılır sıra nslookup programını calıstırmada

ama baslamadan once ayarlarımızın doğru olup olmadıgını kontrol edelim.

1- caching-nameserver ve bind programlarini sorunsuz yuklediniz mi ?

2-eksik dosya varmı, dosyalarımız

/etc/named.conf

/etc/nsswitch.conf

/etc/resolv.conf

/var/named/named.local

/var/named/named.ca

/var/named/linux.org.tr

/var/named/192.168.1

(tabiiki son ikisi sizin alan adı ve network numarası olacak)

3- /etc/named.conf dosyasındakı dns için eklediğiniz dosyalarla

/var/named/ altındaki dosya isimleri aynı mı ? ve noktalama isaretleri

düzgünmü(NOKTALARA DİKKAT!!!!) ?

4- /etc/named.boot dosyasındaki birincil alan (primary domain) dogru mu?

5-/etc/nsswitch.conf dosyasında ta

hosts : files dns yazılımı ?

6- /etc/resolv.conf dosyasında

search satırındaki alan adı ve ad sunucusunun IP si dogru mu ?

7- /var/named/named.local dosyadındaki localhost olan ad sunucu adını

ad sunucu adı ile değiştirip sonuna NOKTA !!! koydunuz mu ?

8-En onemlisi ve en cok hata yapılanı, /var/named/linux.org.tr. ve

/var/named/192.168.1 dosyasındakı isimlerini kendi alan adınız ve

network numaranız (192.168.1) ile değiştirip isimleri ve noktalamarı

dogru yaptınız mı.?

Herhangi bir eksiklik yoksa komut satirinda(Tabikii root olarak)

# ndc reload veya

# /etc/rc.d/initd/named restart

yazarak

veritabanındaki en son değişiklikleri aktif hale getirin.

Not: Dosyalarda yaptığınız her değişiklikten sonra yukarıdaki 2 komuttan

Birini çalıştırmak zorundasınız yoksa değişiklikler etkili olmayacaktır.

ndc reload veya /etc/rc.d/initd/named

restart yaptıktan sonra sistem ile ilgili kayıtların

tutuldugu /var/log/messages dosyasına bakmak için

# tail -15 /var/log/messages komutunu verin

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: reloading nameserver

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “linux.org.tr” (file linux.org.tr):

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “linux.org.tr” (IN) loaded (serial 1999110603)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA” (file named.local): No default TTL set using SOA minimum instead

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA” (IN) loaded (serial 1999110601)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA” (file 192.168.1): No default TTL set using SOA minimum instead

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: master zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA” (IN) loaded (serial 1999110602)

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Forwarding source address is [0.0.0.0].1036

Nov 6 21:25:29 ay named[1280]: Ready to answer queries.

Eger herhangi bir hata yoksa ve komut satırında

# nslookup yazdıgımızda

Default Server: ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>

gibi bir çıktı alıyorsanız sistem kurulmuş demektir.

TEBRİKLER !!!

Fakat hata mesajı varsa size hatanın nerde olduğunu /var/log/messages dosyasının son satırlarında yazacaktır ,hata olan dosyaya bakın ve yukarıda sıraladığım şeyleri tekrar gözden geçirin !

Not: (No default TTL set using SOA minimum instead dikkate alınacak bir hata degildir).

nslookup internetteki ad sunucularını ve diger istemci makinalarını sorgulayan bir programdır.

komut satırında

# nslookup

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>tr /*tr alanı hakkında bilgi almak icin */

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

tr nameserver = NS.UU.NET

tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET

tr nameserver = NS.RIPE.NET

tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU

tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr

tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

Authoritative answers can be found from:

tr nameserver = NS.UU.NET

tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET

tr nameserver = NS.RIPE.NET

tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU

tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr

tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

NS.UU.NET internet address = 137.39.1.3

NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET internet address = 206.228.179.10

NS.RIPE.NET internet address = 193.0.0.193

MUNNARI.OZ.AU internet address = 128.250.1.21

NS2.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.93

NS1.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.90

>

yukarıdaki adreslerin tr alanı için hizmet verdigi anlaşılıyor

nslookup parametreli hakkında biraz bilgi verelim.

set q=mx (Mail Exchanger) mail ayarlarını sorgulamak için

set q=ns (Name Server) ad sunucusu sorgulamak için

set q=any Genel amaclı bilgi için

# nslookup hidiv

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Name: hidiv.linux.org.tr

Address :192.168.1.4

Şeklinde bir çıktı alırız bu bize ay.linux.org.tr isimli ve

192.168.1.1 IP makinanin ad sunucusu (Name Server) olduğu ve

hidiv makinasının bu alandaki 192.168.1.4 IP li makina oldugunu verir

dikkat ederseniz buradahidiv bizim kendi alanımızda olduğu için uzun uzun alan adı yazmaya gerek kalmadı. Ad sunucusu otomatik olarak kendi alan adını ekler.

Şimdide MX(Mail Exchanger) lara bakalım:

# nslookup

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

>set q=mx

>beyaz

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

linux.org.tr

origin = ay.linux.org.tr

mail addr =root.ay.linux.org.tr

serial = 1997022700

refresh = 28800 (3D)

retry = 1400 (1H)

expire = 360000 (1W)

minimum ttl = 86400 (1D)

>itu.edu.tr (itu nun MX ayarlarını görmek için )

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

itu.edu.tr preference = 0, mail exchanger = mail.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr preference = 10, mail exchanger = ciragan.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = ciragan.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = hidiv.cc.itu.edu.tr

itu.edu.tr nameserver = ns02.metu.edu.tr

mail.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.25

ciragan.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.20

hidiv.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75

yukarıdaki bilgilere bakarak itu nun IP si Ad sunucularını ve MX(posta )

adresini bildigim makinanın IP sini öğrenmek için

#nslookup www.linux.org

Server : ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

Name: www.linux.org

Address: 198.182.196.56

>

Yukarıda Non-authoritative answer: ifadesi sunucunun dışarıyı sorgulamak yerine kendi cache inden bulup cevap verdiğini belirtir.

# nslookup -type=ns www.linux.org

Server: ay.linux.org.tr

Address: 192.168.1.1

linux.org

origin = ganymede.linux.org

mail addr = postmaster.linux.org

serial = 1999072300

refresh = 3600 (1H)

retry = 900 (15M)

expire = 604800 (1W)

minimum ttl = 43200 (12H)

Burada ise linux.org alanının sunucusunu(NS) adının ganymede.linux.org oldugunu anlıyoruz.

Bundan sonraki yapılacak için sizin alanınıza bağlı linux makinalara dns sunucularının hangi bilgisayarlar olduğunu belirtmek, bunu yapmak için

/etc/resolve.conf dosyasına

*************************

search linux.org.tr

nameserver 192.168.1.1

ifadelerini eklemek, eğer birden fazla dns sunucu varsa onların IP leride yazılmalıdır.

Birincil Ad sunucu kurulumunu bitirmiş olduk.

5-YENİ İSTEMCİ(HOST) EKLEMEK:

Diyelim ki Ad sunusu makinadaki DNS kaydımıza “alfa” isimli 192.168.1.99 IP li yeni istemci eklemek istiyoruz. Yapılması gerekenler:

1-/var/named/linux.org.tr dosyasının sonuna aşagıdaki ifadeyi ekliyoruz.

alfa IN 192.168.1.99

2- /var/named/192.168.1 dosyasının sonuna

99 PTR alfa.linux.org.tr.

(99 192.168.1.99 kısaltmasıdır.)

ifadesini ekliyoruz.

(Noktayı unutmayın lütfen !!!!)

3-Yukarıdaki her iki dosyanın seri numaralarını bir arttırıyoruz

(1999110401 seri numarasını 1999110402 yapıyoruz. )

4-ek olarak /etc/hosts dosyasına

192.168.1.99 alfa.linux.org.tr alfa

satırını ekleyebiliriz.

5- son olarak ndc reload veya /etc/rc.d/initd/named restart yazarak değişiklikleri aktif hale getirdik.

Hepsi bu.

6-SECONDARY DNS SERVER(İKİNCİL ALAN SUNUCUSU) KURULUMU

Bir sistemde ikincil dns sunucu olması sisteminizin sürekliliği için onemlidir. Birincil sunucu herhangi sebebden dolayı çalışmadığında, sisteminiz ikincil dns sunucu sayesinde çalışmaya devam eder. İkincil sunucunun yaptığı iş belirli aralıklarla birincil sunucudaki değişikliklerikopyalamak.

Biz burada apache isimli ( IP si 192.168.1.46 olsun) linux makinamızı ikincil dns sunucu olarak kullanacağız.

İkincil dns sunucu için yapılması gereken şey.

İlk önce apache makinasınında sunucu olduğunu belirtmek için birincil sunucuda bulunan /var/named/linux.org.tr dosyasındaki

@ IN NS ay.linux.org.tr. kısmının altına

@ IN NS apache.linux.org.tr. ifadesi ekledikten sonra

apache IN A 192.168.1.46

ifadesini de A (ADRESS) kayıtlarının olduğu yere eklemek lazım.

Daha sonra /var/named/192.168.1 dosyasındada

@ IN NS ay.linux.org.tr. kısmının altına

@ IN NS apache.linux.org.tr. ifadesi ekledikten sonra

46 IN PTR apache.linux.org.tr.

ifadesini eklemek. Ve birincil sunucudaki “named” ı baştan başlatmak. “/etc/rc.d/init.d/named restart ”

yukarıdaki ifadeler birincil dns kısmındaki değişikliklerdi

ikincil sunucuda ise sadece /etc/named.conf dosyasını birincil sunucudan kopyalayıp aşagıdaki gibi değiştirmek.

İkincil sunucudaki /etc/named.conf dosyası

*********************************************************

options {

directory “/var/named”;

};

zone “.” {

type hint;

file “named.ca”;

};

zone “linux.org.tr”{

type slave;

masters { 192.168.1.1 ; };

file “linux.org.tr”;

};

zone “1.168.192.IN-ADDR.ARPA”{

type slave;

masters { 192.168.1.1 ; };

file “192.168.1”;

};

zone “0.0.127.IN-ADDR.ARPA”{

type master;

file “named.local”;

};

yukarıda “type slave ” ifadesi ile bu sunucun ikincil olacağı ve “masters” ifadesi ilede birincil sunucuların IP adresleri verilerek, hangi makinaların birincil olduğu belirtildi. İkincil sunucudaki “named” daemonu nu

“ndc reload ” veya

“/etc/rc.d/init.d/named restart ” komutları verdiğimizde, ikincil sunucumuz birincil sunucudaki konfigurasyon dosyalarını (/var/named altındaki) kopyalar.

Linuxteam

tapsin@tapsin.net

1-DNS and BIND (3.edition) Oreilly yayınevi( http://www.ora.com/ )

2-DNS-HOWTO(http://www.linx-howto.com/ )

3-DNS-NASIL(http://www.linux.org.tr/ )

KategorilerGenel